Egy hely, ahol jól ismernek.

Az a gyermek, aki szeret iskolába járni, sokkal nagyobb kedvvel veti bele magát a tanulásba.

Sajnos a magyar viszonyokat az jellemzi, hogy az életkor előrehaladtával folyamatosan csökken az iskolához fűződő pozitív viszony. A 11. osztályosoknak már csak a harmada nyilatkozik úgy, hogy szeret iskolába járni és élvezi az ottani munkát és az egyéb tevékenységeket (Szabó, 2003).

Ki tehető felelőssé a jó hangulatért? Fontos, hogy megfelelő legyen a tanulási környezet, az általános hangulat, a pedagógus-tanuló viszony, a közösség támogató, a kapcsolatok pedig kiegyensúlyozottak legyenek.

A pedagógus

A felsorolás elemei közül a pedagógus szerepe magasan kiemelkedik, hiszen sok esetben katalizátor, máskor viszont puffer szerepet tölt be. Egy jó tanár érdeklődik a gyermek iránt, arra törekszik, hogy megismerje. Kimutatja szeretetét, motivál, válaszol a felmerülő kérdésekre és szükség esetén támogató, segítő szerepet tölt be a gyermek életében.

Kép forrása

Ha a tanár nem ismeri kellőképpen a gyermeket, a tanítási folyamat nem képes elérni a célját. Ha a differenciált pedagógiai fejlesztés a cél, elengedhetetlen, hogy egy tanár jól ismerje a tanítványait. Egy iskolában az alsós tanítók valamivel jobb helyzetben vannak a szaktantárgyakat tanító kollégáikhoz képest, hiszen lényegesen több időt töltenek el a gyermekkel, ezáltal  teljesebb képet kapnak abból a viselkedési spektrumból, amely által kirajzolódik a gyermek személyisége.

Lehet másképp!

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek érezze, tanára érdeklődik iránta. Vizsgálati eredmények szerint főleg a felső tagozatos diákok 40 %-a gondolja csupán azt, hogy a tanárokat érdekelné a saját tanítványaik egyénisége (Golnhofer, Szekszárdi, 2003; Szabó, 2003). A gyermek személyisége sokkal árnyaltabb annál a szerepénél, amelyben egy átlag szaktanár előtt jelenik meg nap, mint nap: ül egy padban, és ha kérdezik, jó esetben válaszol. Ha azt érzi, hogy a pedagógus érdeklődik iránta, akkor sokkal aktívabb, érzelmileg motiváltabb, szívesebben vesz részt a tevékenységekben, könnyebben tanul.

Nem hiszünk abban, hogy egy pedagógus 30 gyermekkel képes kialakítani azt a szoros viszonyt, ami elengedhetetlen a hatékony tanuláshoz.

A Spektrumban ezért maximum 20 fős csoportok vannak, a gyermekekkel a délelőtti foglalkozás alatt 2 pedagógus foglalkozik.

Pedagógusainkat többkörös felvételi eljárás során választjuk ki, majd a Spektrum-Műhely keretein belül biztosítjuk számukra a szükséges továbbképzéseket és kurzusokat.


Folytatjuk!

A Spektrum-Projekt elindításával, alapítványunk az ideális tanulási környezet megalkotását tűzte ki célul.  A következő hetekben az alábbi fejezeteken keresztül mutatjuk be magunkat, a helyszínünket, a hozzáállásunkat. Azt a Spektrumot, amiben jól érzi magát a gyermek, a tanár és a szülő is.

Olvasd el a többi bejegyzésünket is!

 1. Egy hely, ahova jó megérkezni.
 2. Egy hely, ahol jól ismernek.
 3. Egy hely, ahol kényelmesen elférünk.
 4. Egy hely, ahol elmélyülten lehet tanulni és játszani.
 5. Egy hely, ahol izgalmas meséket lehet hallani és el lehet vonulni olvasni.
 6. Egy hely, ahol értékeket képviselünk.
 7. Egy hely, ahonnan nem jut ki házi feladat.
 8. Egy hely, ahol megtanulunk egy közös célért dolgozni.
 9. Egy hely, ahol hatékonyan lehet idegennyelvet tanulni.
 10. Egy hely, ahol az internettel egy életreszóló barátságot kötünk.
 11. Egy hely, ahol valódi alkotások és művészek születnek.
 12. Egy hely, ahol nincs jelen az iskolai erőszak.
 13. Egy hely, ahol az egészséges életmód a mindennapjaink része.
 14. Egy hely, ahol a közösség tagjai támogatják egymást.
 15. Egy hely, ahol megfogalmazódnak a jövő céljai.
 16. Egy hely, ahol teret kap a gondolkodás.

Állítsd be a facebook-oldalunkon, hogy minden bejegyzésünkről értesítést szeretnél kapni, így nem maradsz le egyetlen részről sem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *