Egy hely, ahol izgalmas meséket lehet hallani és el lehet vonulni olvasni.

A Spektrum napirendjében központi szerepet kap a mesélés, és később az önálló olvasás.

Mindennapi mese

A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb eszköze, olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a gyermekben. – Kádár Annamária

Kép forrása

A mesék jótékony hatása a személyiség fejlődésére elvitathatatlan. Egy jól megválasztott mese, amely megfelelő az életkornak és illeszkedik a gyermek aktuális fejlődési állapotához, csodákra képes. Megnyugtatja őt, csökkenti a szorongásait, erőt ad neki és segít feldolgozni a vele történteket. A későbbi olvasástanulás is nagyban függ attól, hogy a gyermeknek meséltek-e, illetve beszélgettek-e vele.

A mese tanulsága erőt ad a gyereknek ahhoz, hogy a világ pozitív tendenciáival azonosuljon, nem beszélve arról, hogy a gyerek azt tudja meg, hogy a végén ő fog győzni, a legkisebb királyfi, akire senki sem gondolt – Vekerdy Tamás

A rugalmasan alakítható helyszín segítségével biztosítjuk a meséléshez és a mesehallgatáshoz szükséges feltételeket.

Nem csak a tanárok, hanem a nagyobb gyerekek is rendszeresen mesélnek a kisebbeknek. Mentorprogramunk ugyanis nem csak a szakemberek, hanem a gyermekek számára is védőhálóként funkcionál. A különböző korosztályok tudatos összekapcsolása révén érzelmi és intellektuális fejlődési lehetőséget adunk a hozzánk járó gyermekeknek.

Az olvasás ereje

Kiemelten fontosnak tartjuk az olvasás jelenlétét a mindennapokban. Mindamellett, hogy “olvasni” a XXI. században mást jelent, mint nagyszüleink életében. Az olvasás továbbra is:

 • többet jelent a betűk-hangok megfeleltetését leíró szabályok ismereténél.
 • az ismeretszerzés eszköze, ennek következtében a műveltség alapja.
 • személyiségformáló hatása van.
 • elvezet a fantázia világába,
 • a saját életet érintő kérdésekben segít döntéseket hozni, a célok elérését lehetővé teszi,
 • fejleszti a szókincset és kifejezőkészésget.

Arról nem is beszélve, hogy az olvasás egy interaktív folyamat, hiszen az olvasó olvasás közben a meglévő tudásával veti össze az olvasottakat, ismereteit kompenzálja a szöveg által, figyeli a szerző szándékát és a szöveg stílusát. 

A gyermek csak akkor fogja élvezni az olvasást, ha a helyes olvasástechnikát már megfelelően elsajátította. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy meséljünk neki még az első iskolás években is.

Sajnos a magyar oktatásra általában jellemző, hogy a gyerekek egyre nehezebben tanulnak meg olvasni, egyre több gyereknek okoz problémát a hatékony olvasástechnika hiánya.  A tanulási problémák hátterében a legtöbbször olvasással és szövegértéssel, szókinccsel összefüggésbe hozható zavar, vagy fejletlenség mutatható ki. (Érintettük már ezt a témát korábban, a PISA felméréssel kapcsolatos cikkünkben is.) A “funkcionális analfabétizmus” fogalmával már bizonyára találkoztál. De azt is tudod, hogy mit takar a “funkcionális írástudó” kifejezés?

Az a személy funkcionálisan írástudó, aki birtokában van mindannak a szükséges tudásnak és képességnek, amely képessé teszi őt arra, hogy gyakorolhassa mindazokat a tevékenységeket, amelyekhez az írástudás szükséges ahhoz, hogy hatékonyan közreműködhessen az adott csoportban és közösségben, valamint az a személy, akinek az olvasás-, írás- és matematikai tudása lehetővé teszi, hogy használhassa ezeket a tevékenységeket a saját és közössége fejlődése érdekében. – írta az UNESCO 1999-ben.

Kép forrása

Ha egy gyermek szívesen olvasná tovább a kedvenc regényét, akkor azt megteheti például az ebéd utáni csendes pihenő alatt, vagy a délelőtti foglalkozás előtt. Biztosítjuk számára az olvasósarkot, vagy a kifejezetten erre a célra fenntartott helyiséget, ahol átadhatja magát az olvasás nyújtotta élvezeteknek.

A gyerekeknek megengedjük, hogy azt a könyvet hozzák magukkal és olvassák tovább, amelyik éppen akkor a legjobban érdekli őket. Biztosak vagyunk abban, hogy ezzel a viselkedéssel válnak majd igazi olvasóvá. Olyan fiatallá, aki – legyen szó kikapcsolódásról, vagy információszerzésről – mindig jó érzésekkel és szívesen olvas.


Folytatjuk!

A Spektrum-Projekt elindításával, alapítványunk az ideális tanulási környezet megalkotását tűzte ki célul.  A következő hetekben az alábbi fejezeteken keresztül mutatjuk be magunkat, a helyszínünket, a hozzáállásunkat. Azt a Spektrumot, amiben jól érzi magát a gyermek, a tanár és a szülő is.

Olvasd el a többi bejegyzésünket is!

 1. Egy hely, ahova jó megérkezni.
 2. Egy hely, ahol jól ismernek.
 3. Egy hely, ahol kényelmesen elférünk.
 4. Egy hely, ahol elmélyülten lehet tanulni és játszani.
 5. Egy hely, ahol izgalmas meséket lehet hallani és el lehet vonulni olvasni.
 6. Egy hely, ahol értékeket képviselünk.
 7. Egy hely, ahonnan nem jut ki házi feladat.
 8. Egy hely, ahol megtanulunk egy közös célért dolgozni.
 9. Egy hely, ahol hatékonyan lehet idegennyelvet tanulni.
 10. Egy hely, ahol az internettel egy életreszóló barátságot kötünk.
 11. Egy hely, ahol valódi alkotások és művészek születnek.
 12. Egy hely, ahol nincs jelen az iskolai erőszak.
 13. Egy hely, ahol az egészséges életmód a mindennapjaink része.
 14. Egy hely, ahol a közösség tagjai támogatják egymást.
 15. Egy hely, ahol megfogalmazódnak a jövő céljai.
 16. Egy hely, ahol teret kap a gondolkodás.

Állítsd be a facebook-oldalunkon, hogy minden bejegyzésünkről értesítést szeretnél kapni, így nem maradsz le egyetlen részről sem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *