Egy hely, ahol értékeket képviselünk.

2013 szeptemberétől kötelezően választható tárgyként jelent meg az erkölcstan az általános iskolák 1-8. évfolyamán.  

Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. (…) legfontosabb pedagógiai jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető normái egyre inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.” – olvashatjuk az erkölcstan hatályos kerettantervében.

A tárgy célja az erkölcsi alapelvek, a vita és egyeztetés, a magatartást befolyásoló értékek/erények, az erkölcsi érzék (mélyebb szinten a lelkiismeret), a felelős döntés, az empátia, az igazságosság és a méltányosság, valamint az érzelmi intelligencia fejlesztése. (A teljes szöveg és további kerettantervek itt érhetőek el.)

Az erkölcs egy adott társadalom korábbi tapasztalatai alapján összegyűjtött és helyesnek ítélt viselkedési szabályainak összessége. Mivel ezeknek a szabályoknak a tanítását tantárgyi keretek közé tették, sokan úgy gondolták – és gondolják még ma is – , hogy az erkölcstan tantárgy célja a gyerekek egységes erkölcsi oktatása a központilag jónak ítélt normák szerint, hiszen az államnak „felelős állampolgárokra” van szüksége. Fontos azonban látni azt is, hogy a kezdeményezés egyik célja az volt, hogy a gyerekeknek az osztályfőnöki óra mellett legyen egy másik olyan órájuk is, ahol  lehetőséget kapnak az életkoruknak megfelelő témák megvitatására és feldolgozására.  

Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a kezdeményezés nem rossz, nem elítélendő. Eddigi tapasztalatok:

 • A megvalósítás iskolánként és tanáronként eltérő.
 • A közel 30 fős osztályokkal 45 perc alatt interaktív párbeszéd nehezen kivitelezhető, mélyebb témák kibontására nem elég az idő.
 • A pedagógusok nagy része (saját bevallásuk szerint is) nem felkészült ennek a tárgynak a tanítására.

(A tanárok további tapasztalatairól az Új pedagógiai szemle 2015/3-4. számában olvashatsz.)

Léteznek olyan tanári kézikönyvek, melyek a feldolgozandó témákhoz szolgálnak egyfajta „vonalvezetőként”, és több, a csoport együttes jelenlétét igénylő játékot is tartalmaznak. Ezek többségében jól alkalmazhatóak, azonban szerepel néhány vitatható célt szolgáló játék is, mint például az első osztályosok első tanórájára szánt „Szófogadó” játék, mely indirektív módon igyekszik megismertetni a gyermekekkel, hogy szót fogadni egyszerűbb, mint nem szót fogadni. (A Mozaik Kiadó első osztályos kézikönyvébe itt belelapozhatsz.)

Kép forrása

A Spektrum és az erkölcstan

A Spektrumban nem tanítunk erkölcsöt, hanem értékeket képviselünk. Emberileg és szakmailag kifogástalan tanárokkal dolgozunk, akik a coach kollégáktól elsajátítják azokat a technikákat, melyek révén a megértő hozzáállás és a megoldásközpontú gondolkodás hatja át a mindennapokat. Serkentjük a gyermekek kreatív problémamegoldási képességeit, miközben empátiával, szeretettel és elfogadással fordulunk feléjük. Az értékeinket támogatáson és példamutatáson keresztül közvetítjük a gyermekek felé nap, mint nap.

Kép forrása

Heti rendszerességgel egy coach szakember is találkozik a gyerekekkel, fiatalokkal. Kis létszámú csoportokban (legfeljebb 10 fő), az életkoruknak megfelelő témákat és eseteket dolgoznak fel. Az alsós korosztálynak több interaktív, együttműködést fejlesztő játékot, a nagyobbaknak pedig már vitadélutánokat is szervezünk. A coach jól ismeri azokat a technikákat, melyek révén a diákok felismeréseket tehetnek önmagukról és az őket körülvevő világról. Segít megteremteni azt a támogató, segítő légkört, ahol  mindenki véleménye fontos.  A moderált beszélgetések közben fejlődik a diákok vitakultúrája, megtanulnak érvelni, értő figyelemmel meghallgatni a másikat, elsajátítják az asszertív kommunikáció és a konfliktuskezelés helyes technikáit.


Folytatjuk!

A Spektrum-Projekt elindításával, alapítványunk az ideális tanulási környezet megalkotását tűzte ki célul.  A következő hetekben az alábbi fejezeteken keresztül mutatjuk be magunkat, a helyszínünket, a hozzáállásunkat. Azt a Spektrumot, amiben jól érzi magát a gyermek, a tanár és a szülő is.

Olvasd el a többi bejegyzésünket is!

 1. Egy hely, ahova jó megérkezni.
 2. Egy hely, ahol jól ismernek.
 3. Egy hely, ahol kényelmesen elférünk.
 4. Egy hely, ahol elmélyülten lehet tanulni és játszani.
 5. Egy hely, ahol izgalmas meséket lehet hallani és el lehet vonulni olvasni.
 6. Egy hely, ahol értékeket képviselünk.
 7. Egy hely, ahonnan nem jut ki házi feladat.
 8. Egy hely, ahol megtanulunk egy közös célért dolgozni.
 9. Egy hely, ahol hatékonyan lehet idegennyelvet tanulni.
 10. Egy hely, ahol az internettel egy életreszóló barátságot kötünk.
 11. Egy hely, ahol valódi alkotások és művészek születnek.
 12. Egy hely, ahol nincs jelen az iskolai erőszak.
 13. Egy hely, ahol az egészséges életmód a mindennapjaink része.
 14. Egy hely, ahol a közösség tagjai támogatják egymást.
 15. Egy hely, ahol megfogalmazódnak a jövő céljai.
 16. Egy hely, ahol teret kap a gondolkodás.

Állítsd be a facebook-oldalunkon, hogy minden bejegyzésünkről értesítést szeretnél kapni, így nem maradsz le egyetlen részről sem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *