Egy hely, ahol megtanulunk egy közös célért dolgozni.

Információs és digitális forradalomnak vagyunk részesei, a változásokhoz folyamatosan alkalmazkodnunk kell. Az internet és a közösségi oldalak működése következtében a társadalom tagjai szinte együtt lélegeznek, együtt változnak. Ez a kollektív tudat az együttműködés és a hatékony tudásmegosztás hatására képes fejlődni.

Kutatók néhány éve azt vizsgálták, hogy vajon egy feladat közös megoldásakor mitől függ inkább a sikeresség: a csapattagok intelligenciájától, vagy a társas készségeik fejlettségétől? Az eredmények azt igazolták, hogy azok a csapatok, ahol a tagok képesek voltak egymásra hangolódni és közel azonos mértékben vették ki a részüket a feladatokból, lényegesen jobban teljesítettek.

Az a fiatal, aki a jövőben hajlandó és képes, sőt előszeretettel és szívesen is dolgozik csapatban, olyan kompetenciákat tudhat magáénak, melyeket nem pótolhat mással. 

Jó, ha elkülönítjük a génjeinkben hordozott tulajdonságokat és motivációs tényezőket azoktól a képességektől, melyeket sok-sok gyakorlás árán, egy tudatosan felépített közösség tagjaként, annak mindennapi működése közben fejleszthetünk tovább.

Kép forrása

Kommunikáció és kapcsolatteremtő képesség

Mindenki birtokában van egy alapszintű kommunikációs készségnek, képes arra, hogy információt cseréljen valaki mással. A magasabb szintű kommunikációs képességek elsajátításához azonban rengeteg gyakorlásra van szükség. 

Minden nap gyakorolni kell:

 • Beszélgetést kezdeményezni és beszélgetni.
 • Az összetett gondolatokat minél egyszerűbben megfogalmazni.
 • Céltudatosan, megfontoltan kommunikálni.
 • Hatékonyan, agressziótól mentesen érvényesíteni az akaratot.

A “takard el a másik elől”, “ne súgj neki felelés közben”, “ne beszélgess vele óra közben” szabályok mellett sajnos egyáltalán nem fejlődnek megfelelően a gyermek kommunikációs és kapcsolatteremtő képességei.

Gondolkodás

Gondolkodó emberként születünk erre a világra, a “hogyan tesszük mindezt” azonban kérdéses. Egyáltalán nem mindegy, hogy mikor gondolkodunk lineárisan, és mikor szerteágazóan.

Amikor egy probléma kapcsán egyetlen létező megoldást látunk magunk előtt, akkor konvergensen gondolkodunk, vagyis lineárisan, lépésről-lépésre juttatjuk el gondolatainkat a megoldás irányába. Ezt a gondolkodást a magasszintű absztrakció, a szabályok felismerésének képessége és a logikus következtetés jellemzi. 

A divergens gondolkodás ezzel szemben szerteágazó gondolkodást jelent. A nyitott végű feladatok esetében agyunk számos lehetőséget megvizsgál, látszólag egymástól független dolgok közötti kapcsolódási pontokat keres. Ezt a gondolkodást a könnyedség, az új szempontok figyelembe vételére való képesség, az eredetiség, az innováció, és a változatosság, rugalmasság jellemzi. A magasszintű divergens gondolkodási képesség a kreativitás szinonimájaként is értelmezhető. 

Egyik gondolkodási mód sem elegánsabb, vagy akár fontosabb a másiknál. Az viszont tény, hogy mindkét képességünket tudnunk kell használni, ehhez pedig rengeteg gyakorlásra van szükség. Időben azonosítani kell a problémák természetét, hogy eldönthessük, egy konvergens útra tereljük-e a gondolatainkat, vagy megadjuk-e agyunknak a lehetőséget arra, hogy szabadon szárnyalhasson. 

Az egyetlen megoldást kereső feladatok elvégzésével sajnos kizárólag a konvergens gondolkodás képessége fejlődik.

Konfliktuskezelés képessége

Már a csecsemő is érzelmeket él át. A túlélés ösztönének köszönhetően hangosan és erőteljesen fejezi ki az éhségét, a nemtetszését és a fájdalmát annak érdekében, hogy reakciót váltson ki a környezetéből. Ha a környezet érzékenyen reagál, akkor a kommunikáció egyre hatékonyabb lesz. 

Amikor a személyiség szárnyakat bont, akkor az alapvető fiziológiai igényen túl egyéb igények is megjelennek. A környezet által mutatott tükörben egyre élesebben rajzolódik ki a gyermek önmaga. A személyiség folyamatosan alakul, fejlődik, a kisebb-nagyobb konfliktusok mindennaposak. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy ezek kezelésére milyen stratégia rögzül a gyermek viselkedésében. 

Ahhoz, hogy a gyermek hatékony konfliktuskezelési képességgel rendelkezzen, meg kell tanulnia:

 • felismernie a saját és mások érzéseit,
 • megfelelően kifejezni az érzéseit,
 • tisztelni mások érzéseit és akaratát,
 • hatékonyan, mások korlátozása nélkül érvényesíteni az akaratát,
 • felismerni a problémát,
 • megválasztani, hogy az adott problémához milyen megoldás a legcélravezetőbb. 

Egy tekintélyelvű és korlátozó környezet a működésének köszönhetően nem támogatja a gyermek helyes önértékelésének kialakulását és nem járul hozzá a konfliktuskezelési képességek fejlesztéséhez.

Alkalmazkodóképesség

A kisgyermek rendkívül nyitott a világra. A génjeiben van kódolva, hogy minél kevesebb idő alatt a lehető legtöbb információt gyűjtse be a környezetéből.

A kitartó tanulásnak és a rengeteg információnak köszönhetően képes alkalmazkodni a közvetlen környezetéhez, például a kortársak, a választott társ, vagy éppen a leendő munkáltató elvárásaihoz.  

A rugalmas alkalmazkodóképesség azt jelenti, hogy a gyermek képes elhagyni azt a komfortzónát, ahol biztonságban érzi magát. Ehhez szükség van arra, hogy

 • nyitott maradjon az új ötletekre.
 • képes legyen más perspektívából szemlélni az élete eseményeit.
 • rugalmasan alkalmazkodjon a csapat elképzeléseihez, a környezet változásaihoz.
 • tiszteletben tartsa a többieket, meghallgassa a gondolataikat.

Egy állandó paraméterekkel jellemezhető, merev környezet és a sablonos feladatok nem fejlesztik a gyermek rugalmas alkalmazkodóképességét.

Ideális tanulási környezet

A Spektrum délelőtti foglalkozásain kisebb-nagyobb csoportokban dolgoznak a gyermekek. Tudatosan felépített projekteken keresztül olyan célokat fogalmazunk meg számukra, amiket kitartó munkával és együtt gondolkodással érhetnek el. 

Kép forrása

Trükkös kérdéseket teszünk fel nekik, az élménypedagógia és a játékosítás eszközeit használjuk arra, hogy a hatékony tanuláshoz elengedhetetlen koncentrált figyelmi állapotot minél tovább fenntartsuk. A mindennapi életből vett példák, komplex feladatok segítségével fejlesztjük a konvergens és divergens gondolkodási készségeiket. 

Fokozatosan, a saját tapasztalataikon keresztül jönnek rá arra, hogy egy feladat sokkal könnyebben és gyorsabban elvégezhető, ha jól gazdálkodnak a saját, illetve csapattársaik erőforrásaival. Eközben szinte észrevétlenül gyakorolják a magyar nyelv stilisztikai és nyelvhelyességet érintő szabályait, fejlődik a kapcsolatteremtő képességük, egyre jobban megismerik önmagukat és ezáltal magabiztosabbá válnak. 

Egy elfogadó környezetben a gyermekek a saját bőrükön keresztül tapasztalhatják meg, hogy mit is jelent valódi demokráciában élni. Nap, mint nap gyakorolhatják az akaratuk érvényesítését, fejleszthetik a kreatív problémamegoldási képességüket, miközben egyre előrébb jutnak a helyes önismerethez és önértékeléshez vezető úton. 


Folytatjuk!

A Spektrum-Projekt elindításával, alapítványunk az ideális tanulási környezet megalkotását tűzte ki célul.  A következő hetekben az alábbi fejezeteken keresztül mutatjuk be magunkat, a helyszínünket, a hozzáállásunkat. Azt a Spektrumot, amiben jól érzi magát a gyermek, a tanár és a szülő is.

Olvasd el a többi bejegyzésünket is!

 1. Egy hely, ahova jó megérkezni.
 2. Egy hely, ahol jól ismernek.
 3. Egy hely, ahol kényelmesen elférünk.
 4. Egy hely, ahol elmélyülten lehet tanulni és játszani.
 5. Egy hely, ahol izgalmas meséket lehet hallani és el lehet vonulni olvasni.
 6. Egy hely, ahol értékeket képviselünk.
 7. Egy hely, ahonnan nem jut ki házi feladat.
 8. Egy hely, ahol megtanulunk egy közös célért dolgozni.
 9. Egy hely, ahol hatékonyan lehet idegennyelvet tanulni.
 10. Egy hely, ahol az internettel egy életreszóló barátságot kötünk.
 11. Egy hely, ahol valódi alkotások és művészek születnek.
 12. Egy hely, ahol nincs jelen az iskolai erőszak.
 13. Egy hely, ahol az egészséges életmód a mindennapjaink része.
 14. Egy hely, ahol a közösség tagjai támogatják egymást.
 15. Egy hely, ahol megfogalmazódnak a jövő céljai.
 16. Egy hely, ahol teret kap a gondolkodás.

Állítsd be a facebook-oldalunkon, hogy minden bejegyzésünkről értesítést szeretnél kapni, így nem maradsz le egyetlen részről sem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *