Egy hely, ahol hatékonyan lehet idegennyelvet tanulni

Ma is tisztán emlékszem az általános iskolás angolóráimra. A szürke szótárfüzetre a végeláthatatlan szórengeteggel. Az orosz akcentussal beszélő tanár sokszor hangoztatott mondatára: “A nyelvtanuláshoz csak fenék kell, semmi más.”

Színes emlékként élnek bennem a fiúbandáktól fűszerezett kiskamasz éveim történései is. Ezerszer meghallgattuk ugyanazt a számot, hogy leírhassuk a szövegét. Amit aztán szóról-szóra megtanultunk és teli torokból vagy éppen könnyes szemmel énekeltünk el, angolul. Eleinte nem tudtuk hogy miről szólnak a kedvenc slágereink, de aztán elővettük a hatalmas szótárt és lefordítottuk az összes szöveget. Együtt, a barátnőimmel, a szoba szőnyegén hasalva.

Emlékszem arra a gimnáziumi osztálytársamra is, aki szinte tökéletes akcentussal, folyékonyan beszélt angolul. Tanulás helyett napi több órát nézte a mesecsatornát, eredeti nyelven. Vele ellentétben én hiába tudtam betéve a nyelvtani szabályokat és az összes igeidőt, az órai szituációk során sokszor rosszul éreztem magam, mert:

 • túl sokáig keresgéltem a szavakat, amiket sokszor meg sem találtam.
 • görcsösen helyesen akartam beszélni.
 • zavart, hogy mások gördülékenyebben kommunikálnak.

Z- és Alfa-generáció

Az elmúlt 10-15 évben gyökeresen megváltozott a világ és ez a változás folyamatos. Az információszerzés- és továbbítás napról napra könnyebbé válik, az interneten keresztül szinte együtt lélegzünk. Felnövőben vannak azok a generációk, melyek tagjai már érezhetően máshogy gondolkodnak. Agyuk a villámgyors adatfeldolgozásra rendezkedett be, digitális eszközöket használnak, és életük egy jelentős részét a saját maguk által megalkotott online világukban élik.

Idegennyelvű filmeket néznek, zenéket hallgatnak, karaoke-, nyelvtanító-, és fordítóprogramokat használnak. Az idegennyelv-elsajátításával kapcsolatos motivációt kisgyermekkoruk óta birtokolják, a nyelvtanulás a mindennapjaik részévé vált.

Kommunikációs Program

Projektünk egyik fontos célkitűzése a kommunikációs készség magas szintre emelése, az anyanyelvi- és idegennyelvi kompetenciák együttes fejlesztése által.

A kommunikáció nem a nyelv elsajátításával kezdődik. A mutogatás, a metakommunikáció már önmagában is információt közvetít. A nem verbális kommunikációs eszközök rendszeres és tudatos használatával a gyermek megerősíti a nyelvi kompetenciáit.

Kép forrása

A reggeli ráhangolódás, a mesehallgatás, és később az önálló olvasás, a délelőtti csoportos tevékenységek, a kulturált vitára fogékony közösség kialakítása mind azt a célt szolgálja, hogy a gyermek könnyebben teremtsen kapcsolatot a társaival és a létrejött kommunikáció a lehető leghatékonyabb legyen.

A nyelvoktatás során az elsődleges cél tehát nem maga az idegennyelv szabályainak elsajátítása, hanem a kommunikáció. Az a célunk, hogy a gyermek megtanulja az összes lehetséges eszközt felhasználni a hatékony kommunikáció érdekében. Az idegennyelv-használat csak egy eszköz a sok közül, melyet tanulással és gyakorlással tudhat magáénak a gyermek.

Az idegennyelv-oktatás módszertana több évtizedes hagyománnyal rendelkezik. A repertoár nagyon széles, az évek során felhalmozódott rengeteg tapasztalat kiaknázatlan lehetőségeket rejt magában.

A Spektrumban ezeket a módszereket és feladatokat tudatosan, nem célként, hanem eszközként használjuk fel a gyermek kommunikációs készségének fejlesztése érdekében. Az idegennyelv-oktatást nem emeljük ki a napirendünkből, hanem annak szerves részévé tesszük. Olyan környezetet teremtünk, ahol időről-időre az angol nyelvet kell használni.

Például:

 • Érkezik hozzánk valaki, akivel csak így tudunk beszélni.
 • Egy téma feldolgozása kapcsán megnézünk egy filmet eredeti nyelven, a filmklubban pedig beszélgetünk róla, előre összeírt kérdéseket válaszolunk meg.
 • A közösségi oldalon lévő zárt csoportunkban csak angolul beszélgetünk egymással.
 • Néhány, egyéb tantárggyal kapcsolatos témát angolul dolgozunk fel: feladatlapokat töltünk ki, angolul prezentálnak a gyerekek egymásnak, stb.

Kép forrása

A tanulási alkalmakkor mindig jelen van egy nyelvtanár, aki ismeri a gyermekek idegennyelvi képességeit és figyelemmel kíséri a fejlődésüket. Meghatározza a projektek céljait és a másik tanítóval/tanárral együtt dolgozza ki a többnyire tantárgyakon átívelő, összetett feladatokat.

A gyermekek tisztában vannak azzal, hogy lépésről-lépésre, kitartó munkával és mindennapos gyakorlással egyre jobbak lesznek. Idővel folyékonyan megtanulnak majd kommunikálni egy másik nyelven szóban és írásban is. Egyeseknek gyorsabban megy majd, másoknak viszont több időre lesz szükségük.

A “csoda módszerek” helyett a pedagógusban, a helyes időgazdálkodásban, valamint a módszertanilag átgondolt és megfelelően felépített foglalkozásokban és a kommunikáció erejében hiszünk.

Nem lehet nem kommunikálni. – Paul Watzlavik


Folytatjuk!

A Spektrum-Projekt elindításával, alapítványunk az ideális tanulási környezet megalkotását tűzte ki célul.  A következő hetekben az alábbi fejezeteken keresztül mutatjuk be magunkat, a helyszínünket, a hozzáállásunkat. Azt a Spektrumot, amiben jól érzi magát a gyermek, a tanár és a szülő is.

Olvasd el a többi bejegyzésünket is!

 1. Egy hely, ahova jó megérkezni.
 2. Egy hely, ahol jól ismernek.
 3. Egy hely, ahol kényelmesen elférünk.
 4. Egy hely, ahol elmélyülten lehet tanulni és játszani.
 5. Egy hely, ahol izgalmas meséket lehet hallani és el lehet vonulni olvasni.
 6. Egy hely, ahol értékeket képviselünk.
 7. Egy hely, ahonnan nem jut ki házi feladat.
 8. Egy hely, ahol megtanulunk egy közös célért dolgozni.
 9. Egy hely, ahol hatékonyan lehet idegennyelvet tanulni.
 10. Egy hely, ahol az internettel egy életreszóló barátságot kötünk.
 11. Egy hely, ahol valódi alkotások és művészek születnek.
 12. Egy hely, ahol nincs jelen az iskolai erőszak.
 13. Egy hely, ahol az egészséges életmód a mindennapjaink része.
 14. Egy hely, ahol a közösség tagjai támogatják egymást.
 15. Egy hely, ahol megfogalmazódnak a jövő céljai.
 16. Egy hely, ahol teret kap a gondolkodás.

Állítsd be a facebook-oldalunkon, hogy minden bejegyzésünkről értesítést szeretnél kapni, így nem maradsz le egyetlen részről sem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *