Egy hely, ahol az internettel egy életreszóló barátságot kötünk

Tetszik, vagy sem, olyan világban élünk, ahol a Kék Bálna nem a valaha ismert legnagyobb állatként híresül el a közmédiában, hanem jelenségként beszél róla az utca embere. Ki tehető felelőssé az ehhez hasonló történtekért? Egyáltalán érdemes bűnbakot keresni vagy egy zöld ormányost felvértezve háborút hirdetni?

Felelősség

Mindamellett, hogy eddig nem írtunk a Kék Bálnáról, a Spektrumban rengeteget beszélgettünk róla. Mivel ez a bemutatkozó témánk az internettel való kapcsolatunkról szól, szeretnénk írni pár gondolatot a történtekkel kapcsolatos felelősségről. Szülőként és szakemberként nem lehetünk semlegesek, ha a gyermekeinkről van szó. A harcos, vagy a dühös attitűd sem feltétlenül célravezető. Egyáltalán mi a feladatunk? Miért vagyunk felelősek?

Például a saját kapcsolatrendszerünk működéséért. A kapcsolatteremtés és a kommunikáció hatékonyságáért, egy esetleges konfliktushelyzetre adott reakciónkért magunk felelünk. Saját magunk által meghozott döntések ezek, melyek hatással vannak a közvetlen környezetünkre. Eldönthetjük, hogy milyen képet alakítunk ki másokban, mit jelent számunkra a család egysége, vagy milyen áldozatokat vagyunk képesek meghozni egy-egy  barátság fenntartása érdekében.

Információ és kommunikáció

A kommunikáció segítségével információkhoz jutunk: kapcsolatokat alakítunk ki, és megtaláljuk a helyünket a világban.

A XXI. századi digitális technológiának köszönhetően nagyon könnyen informálódhatunk a világról. Éppen ezért nagyon fontos, hogy minél alaposabban megismerjük és megtanuljuk használni az internetet.

Kép forrása

A magasszintű felhasználói tudás a rendszer készségszintű használatán túl magában foglalja

 • a megfelelő internetbiztonsággal kapcsolatos ismeretek elsajátítását és alkalmazását.
 • azt a tudatosságot, ami az online kommunikációt, az információszerzést- és megosztást jellemzi.
 • a másik ember feltétlen tiszteletét, a segítségnyújtási szándékot, valamint az értékteremtésre való nagyfokú hajlandóságot.
 • a folyamatos tanulásra való törekvést, naprakész tudás birtoklását.

A megfelelő tudás birtoklása és a jól működő kapcsolat kialakítása azonban nem csak az internethasználattal kapcsolatban elvárás: a gyermekünkkel kialakított jó viszony fenntartásáért rajtunk kívül senki más nem vonható felelősségre.  

Túl azon, hogy számon tartjuk a barátokat és a szülőket, mennyire ismerjük a gyermek online-életét? Ismerjük  

 • az online barátait?
 • az általa használt alkalmazásokat?
 • a digitális motivációját?
 • a felhasználói szokásait?

Tudjuk, hogy a gyermekünk népszerű példaképnek számít-e a kortárs közösségében, vagy inkább egy visszahúzódó és csendes típus? A gyermek megosztja velünk az internethasználattal kapcsolatos negatív tapasztalatait, rossz élményeit és érzéseit? Tudjuk, hogy miként vélekedik gyermekünk a világról, általában hogyan érzi magát a bőrében?

Spektrum-Program

Hasonlóan az idegennyelv-használathoz, a digitális technológia is az életünk szerves része. A Spektrumban a tantárgyi keretektől, vagy az aktuális projekt témájától függetlenül minden nap kihasználjuk a digitális technológia nyújtotta lehetőségeket.

 • Az  internettel és a megfelelő IKT-eszközökkel támogatjuk a tanulást.
 • Lépésről-lépésre ismertetjük meg a gyermekeket az internet-adta lehetőségekkel.
 • Izgalmas és hasznos alkalmazások kipróbálására, használatára és a megszerzett tudás megosztására ösztönözzük a tanítványainkat.
 • Életkoruknak megfelelő szituációs gyakorlatokkal és példákkal, valós helyzetek segítségével hívjuk fel a figyelmüket az esetleges veszélyekre és támogatjuk őket egy hatékony és problémamegoldó stratégia megalkotásában.
 • Szakembereink bevonásával és egy jól bevált nemzetközi gyakorlatnak megfelelően olyan programot készítünk, melynek segítségével megelőzzük az internetes zaklatást.

Kép forrása

Felelősségünknek érezzük, hogy olyan gyermeket neveljünk, aki

 • tudatos felhasználó és mindamellett, hogy ismeri a rá leselkedő veszélyeket, képes észszerűen és hatékonyan használni a különböző rendszereket és alkalmazásokat.
 • tudja, hogy mi a különbség a szórakoztatás és a hiteles információközlés között, a különböző médiumokat megfelelő kontextusban és céllal használja, sikeresen tájékozódik a virtuális világban.
 • társait tiszteli, támogatja és időben észreveszi, ha a környezetében valaki segítségre szorul.
 • felelőssége teljes tudatásban oszt meg magáról  információkat és nem csak ismeri, de a gyakorlatban is alkalmazza az asszertív kommunikációs technikákat.

Sok időt szánunk arra, hogy beszélgessünk a gyermekkel azokról a dolgokról, amik éppen foglalkoztatják. A megelőzés és a hatékony problémamegoldás a célunk.

Gyermekeinket a saját személyiségük ismerete, a megszerzett társas kompetenciáik, valamint a közösség működése vértezi fel a Kék Bálnához hasonló megnyilvánulásokkal szemben. Minden körülmények között tiszteljük, elfogadjuk, megértjük és támogatjuk egymást.


Folytatjuk!

A Spektrum-Projekt elindításával, alapítványunk az ideális tanulási környezet megalkotását tűzte ki célul.  A következő hetekben az alábbi fejezeteken keresztül mutatjuk be magunkat, a helyszínünket, a hozzáállásunkat. Azt a Spektrumot, amiben jól érzi magát a gyermek, a tanár és a szülő is.

Olvasd el a többi bejegyzésünket is!

 1. Egy hely, ahova jó megérkezni.
 2. Egy hely, ahol jól ismernek.
 3. Egy hely, ahol kényelmesen elférünk.
 4. Egy hely, ahol elmélyülten lehet tanulni és játszani.
 5. Egy hely, ahol izgalmas meséket lehet hallani és el lehet vonulni olvasni.
 6. Egy hely, ahol értékeket képviselünk.
 7. Egy hely, ahonnan nem jut ki házi feladat.
 8. Egy hely, ahol megtanulunk egy közös célért dolgozni.
 9. Egy hely, ahol hatékonyan lehet idegennyelvet tanulni.
 10. Egy hely, ahol az internettel egy életreszóló barátságot kötünk.
 11. Egy hely, ahol valódi alkotások és művészek születnek.
 12. Egy hely, ahol nincs jelen az iskolai erőszak.
 13. Egy hely, ahol az egészséges életmód a mindennapjaink része.
 14. Egy hely, ahol a közösség tagjai támogatják egymást.
 15. Egy hely, ahol megfogalmazódnak a jövő céljai.
 16. Egy hely, ahol teret kap a gondolkodás.

Állítsd be a facebook-oldalunkon, hogy minden bejegyzésünkről értesítést szeretnél kapni, így nem maradsz le egyetlen részről sem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *