Egy hely, ahol nincs jelen az iskolai erőszak

Kocka. Eminens. Gebe. Hájas. Béna. Bohóc. Csicska. Kattant. Paraszt. 

Címkék, amik nem ismeretlenek számunkra. Olyan gyerekekhez tartoznak, akik valamiért nem olvadnak bele a kortárs iskolai masszába. Azért, mert képtelenek erre, nem akarnak beilleszkedni, vagy éppen a közösség hozzáállása hátráltatja őket ebben.

A óvodában és az iskolában sokszor először szembesülnek a gyermekek a környezetük, a társadalmunk sokszínűségével. Furcsán, szinte gyanakvóan néznek azokra a társaikra, akik valami miatt mások. A saját megnyugtatásukra felcímkézzék az ismeretlent, a “kívülállót”. 

Ezzel még önmagában nincs is probléma. Amikor azonban az információ hiánya a kényszeres címkézésen túl félelemérzetet, vagy szorongást okoz, akkor az ártó szándékú, agresszív megnyilvánulások száma is emelkedhet a közösség életében.

A közösségünk működéséről és az internettel való kapcsolatunkról szóló írásainkban már érintettük a zaklatást, ezt a sokak által kényesnek ítélt tabutémát. Itt az idő, hogy ismét beszéljünk róla.

Bullying, iskolai erőszak, megfélemlítés, piszkálódás…

Az iskolai zaklatás, vagy más néven bullying, a közösségi élet zavara. A kifejezés azt a jelenséget jelöli, amikor egy gyermek vagy gyermekcsoport rendszeresen visszaél a hatalmával egy másik társa vagy társai kárára. 

Többféle formában találkozhatunk vele, úgy mint csúfolódás, fizikai erőszak, rosszindulatú pletykák terjesztése, a tulajdon megrongálása, szexuális erőszak, stb.

Kép forrása

A probléma többrétű nem újkeletű és sokféle, egészen extrém formát is ölthet. Függetlenül attól, hogy fizikai agresszió, vagy kirekesztés a végeredmény, a zaklatásra az alábbi két tulajdonság mindig jellemző.

 • A zaklató viszony hosszabb időn keresztül fennáll és egyetlen célja a testi vagy lelki fájdalomokozás.
 • Az áldozat kiszolgáltatott helyzetben van, a konfliktushelyzetben nem képes megvédeni magát.

A folyamat szinte magától alakul ki egy olyan közegben, ahol a csoporttagok között erőkülönbség áll fent. Mivel az elkövetők mindig olyan áldozatot választanak, aki nem tudja megvédeni magát, különösen nagy veszélyben vannak a közösség perifériáján mozgók, a kulturális vagy nemzetiségi kisebbség tagjai, valamint a különböző szociális-beilleszkedési, vagy egyéb spektrumzavarral küzdők. 

Bizonyos helyzetek növelik a zaklatás potenciális előfordulási valószínűségét, azonban azt sajnos nem mondhatjuk, hogy maga a jelenség előrejelezhető lenne.

Kezelés tünetek nélkül?

Nem csak előrejelezni, de sokszor felismerni is nehéz a jelenséget. A zaklatás akár hosszú időn keresztül láthatatlan maradhat:

 • Vannak zavarra utaló jelek, a közösség nem kezeli ezeket problémaként, ezért nem is avatkozik közbe.
 • A zaklatás nagyon gyakran az iskola falain kívül, például az interneten keresztül történik, így sok esetben az iskolák nem érzik a saját felelősségüket a történtekkel kapcsolatban.
 • Az áldozat nagyon gyakran támogató kapcsolatok nélkül marad, és nincs lehetősége segítséget kérni.

Kép forrása

Ha azonban mégis láthatóvá válik a jelenség, a kezelés folyamata és a gyógyulás sem mindig egyértelmű. Mindenképpen bűnbakot kell keresni? Büntetés, vagy eltanácsolás jár a zaklatónak? A szülőn, az iskolán vagy a gyermeken kérhető számon a zaklató viselkedés? Egyáltalán ki tehet az egészről?

Szerintünk nem lehet kezelésről beszélni a tünetek ismerete nélkül és maga a jelenség is olyan összetett, hogy komolyan fel kell készülnünk, ha harcba akarunk szállni vele.

Fontos megemlíteni, hogy ha egy zaklatás hosszú időn át fennáll és 12 éves korig nem kezeljük, vagy ezt követően jelentkezik, a környezete pedig nem szünteti meg ezt az állapotot, a résztvevők (mind a zaklató, mind az áldozat) beleragadhatnak ebbe a szerepbe. Ez a tény a későbbi kapcsolataikra, és az ezekben betöltött szerepeikre  is kihathat.

Szerencsére az elmúlt évtizedben több olyan nemzetközileg elismert iskolai program is napvilágot látott, melyek hatására számottevően csökkent a jelenség előfordulási valószínűsége a programokat adaptáló iskolákban.

Spektrum-program

A bemutatkozó sorozatunknak az a célja, hogy jobban megismerj bennünket, a céljainkat, az alapelveinket. Azt az ideális tanulási környezetet mutatjuk be, ahol a gyermek önmaga lehet és minden támogatást megkap ahhoz, hogy a saját tempójában, a lehető leghatékonyabban tanulhasson. Nálunk a gyermek olyan demokratikus elvek szerint felépülő közösségben tölti a mindennapjait, ahol a támogatás, a segítségnyújtás a legfontosabb értékek közé tartozik.  Egy biztonságos és konstruktivista szemléletű tanulási környezetben nem kell félnie a gyermeknek a kirekesztéstől, vagy a megbélyegzéstől, mert a tanárok és a gyermekek is elfogadóak, nyitottak és értő odafigyeléssel fordulnak felé.

Több pilléren álló, komplex zaklatásmegelőző programunk célja elsősorban a jelenség megelőzése, probléma esetén a korai felismerés, hatékony kezelés, utánkövetés és értékelés.

 • Folyamatos, szoros kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, egyenrangú partnerként tekintjük őket és megismertetjük velük a jelenséget okozó problémákat.
 • A hatékony megelőzés érdekében Spektrum-Műhelyünk több olyan tananyagmodult is tartalmaz, ami pozitív hatással van a pedagógus problémákkal kapcsolatos attitűdjére, konfliktuskezelési technikáira.
 • Programunk és szakembereink segítségével olyan értékeket és kompetenciákat erősítünk meg a gyermekben, amelyek hiánya összefüggésbe hozható a zaklatás megjelenésével (tolerancia, nyitottság, felelősségvállalás, erőszakmentes kommunikáció, fejlett társas kompetenciák és érzelmi intelligencia, stb.).
 • A gyermeket szeretetteljes légkörrel vesszük körül, teljes odafigyeléssel fordulunk felé.
 • Szabályaink betartatását nem autoriter eszközökkel érjük el.
 • Figyelemmel kísérjük a nemzetközi programok sorsát (pl. Finn KiVa-Program).

Hasznos linkek, további olvasnivaló a témában

KiVa-Program
Tabby projekt
Internetes zaklatás


Folytatjuk!

A Spektrum-Projekt elindításával, alapítványunk az ideális tanulási környezet megalkotását tűzte ki célul.  A következő hetekben az alábbi fejezeteken keresztül mutatjuk be magunkat, a helyszínünket, a hozzáállásunkat. Azt a Spektrumot, amiben jól érzi magát a gyermek, a tanár és a szülő is.

Olvasd el a többi bejegyzésünket is!

 1. Egy hely, ahova jó megérkezni.
 2. Egy hely, ahol jól ismernek.
 3. Egy hely, ahol kényelmesen elférünk.
 4. Egy hely, ahol elmélyülten lehet tanulni és játszani.
 5. Egy hely, ahol izgalmas meséket lehet hallani és el lehet vonulni olvasni.
 6. Egy hely, ahol értékeket képviselünk.
 7. Egy hely, ahonnan nem jut ki házi feladat.
 8. Egy hely, ahol megtanulunk egy közös célért dolgozni.
 9. Egy hely, ahol hatékonyan lehet idegennyelvet tanulni.
 10. Egy hely, ahol az internettel egy életreszóló barátságot kötünk.
 11. Egy hely, ahol valódi alkotások és művészek születnek.
 12. Egy hely, ahol nincs jelen az iskolai erőszak.
 13. Egy hely, ahol az egészséges életmód a mindennapjaink része.
 14. Egy hely, ahol a közösség tagjai támogatják egymást.
 15. Egy hely, ahol megfogalmazódnak a jövő céljai.
 16. Egy hely, ahol teret kap a gondolkodás.

Állítsd be a facebook-oldalunkon, hogy minden bejegyzésünkről értesítést szeretnél kapni, így nem maradsz le egyetlen részről sem!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *