A “What’s UP?” foglalkozás megálmodójával beszélgettünk

Gyenes Gábort, a Spektrum angol nyelvi mentorát arra kértük, hogy beszéljen egy kicsit az általa tartott, “What’s UP?”-foglalkozásról.

 

 

 


Miben más ez a délutáni foglalkozás, mint egy klasszikus nyelviskolai óra, vagy egy magántanárnál eltöltött óra?

Az iskolai nyelvoktatás szerepe kiemelkedően fontos a nyelvtanulás során. A gyerekek számára lehetőség nyílik megismerni és alkalmazni a szükséges nyelvtani szerkezeteket és szabályokat, képessé válhatnak a megfelelő szókészlet elsajátítására, melyek nélkülözhetetlen részét képezik a nyelvtanulás folyamatának. Egy jól megalapozott, tanórán szerzett tudásalap lehetőséget teremt arra, hogy a tanuló akár iskolai tanulmányai során, akár „gyorsított” ütemben (pl. nyelviskolában vagy magánórán) az általa, vagy a rendszer által megkövetelt célt (nyelvvizsga) elérje.

Legyen szó akár az oktatási rendszerben, akár az azon kívül végzett nyelvtanulásról, a tanulási folyamatnak egyértelmű keretet szabnak a kötelezően megvalósítandó célok. Kevés alkalommal nyílik lehetősége a diákoknak a nyelvtanulás során, hogy az érdeklődési körüknek, az őket körülvevő, őket foglalkoztató világ és a környezetből kiragadt mindennapos részleteknek megfelelő dolgokról a célnyelven beszélhessenek.  A “What’s Up”-foglalkozások célja éppen az, hogy a diákok számára valóban fontos, érdekes, a tankönyvi mintáktól és témáktól elrugaszkodott, őket direkt módon érintő dolgokról, a nyelvi tudásszintjüknek megfelelően, kis csoportban beszélhessenek. Az órák felépítésükből adódóan a célnyelvi kommunikáció megvalósításának maximalizálására törekednek, ahol a gyerekek szabadon, gátlásoktól mentesen, előre gondolkodva, projektfeladatok formájában mélyülhetnek el az általuk érdekesnek tartott témákban.

Milyen szint szükséges a jelentkezéshez?

Annak érdekében, hogy a kommunikációs feladatok a leghatékonyabban kivitelezhetők legyenek, mindenképpen szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen azon beszédértési alapismeretekkel és szókinccsel, melyek lehetővé teszik számára a saját tudásszintjének megfelelő feldolgozást és haladást. A témák feldolgozása során olyan differenciált feladatokkal készülünk, hogy a kis csoport adta lehetőségekből fakadóan a tanuló a szintjével egyező csoportban / párban haladhasson előre a saját maga ütemében. A csoportok összetétele kétségkívül különböző szinteket eredményez, azonban a csoportok összeállításánál arra törekszünk, hogy azonos szintű / életkorú tanulókból álljon. Kiemelkedően fontos, hogy tanulóinkban tudatossá váljon az egyéni fejlődés szerepe, hangsúlyozva az egyéni értékeket és a megvalósított nyelvi célokat.

Be lehet csatlakozni év közben is?

Mivel a csoportok dinamikája az ilyen jellegű foglalkozásoknál elsőrendű, így az év közben való csatlakozást csak komoly mérlegelést követően tudjuk biztosítani. Célunk, hogy tanulóink ne csupán egy speciális óra résztvevői legyenek, hanem egy olyan csoport állandó tagjai, akik a hely és a módszer adottságaiból adódóan, célnyelvi gátlásaiktól megszabadulva, felhőtlenül érezzék magukat.


A “What’s UP?”-foglalkozás regisztrációs időszaka elkezdődött, jelentkezz most!

Érdekel a többi programunk is? >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *