Szakmai csapat

 


Kara Edina

Szervező, szakmai vezető

Edina tanár, 10 éve foglalkozik e-learning tananyagok készítésével, a Spektrum egyik szakmai vezetője.

“Legnagyobb erősségemnek azt a lendületet és kreatív rugalmasságot tartom, amivel belevetem magam a saját feladataimba. Tanárként és szülőként sem tudok azonosulni az autokrata hozzáállással, az értő figyelemmel nevelés mellett köteleztem el magam.

Foglalkozásaim során a gyermekeket az egymással és saját magukkal való őszinte kommunikációra, elfogadásra, gondolkodásra és önálló véleményalkotásra ösztönzöm.”


Gyenes Gábor

Angol nyelvi mentor

Gábor közel tíz éves tapasztalattal rendelkezik az angol nyelv tanítása terén. Tanított a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban, emellett több magántanítványa volt, számos nyelviskolai csoportot vezetett, online tananyagok lektorálásában vett részt. Kiváló pedagógus és módszertani szakértő, részt vesz a kommunikációs programunk kidolgozásában, a Spektrum-Csapat idegennyelv-oktatásért felelős mentora.

” A tematikát mindig a csoport érdeklődéséhez igazítom. Az angol nyelv tanításakor a kommunikációs-készségek fejlesztését helyezem előtérbe. Hiszem, hogy a kommunikáció nem kizárólag a nyelv elsajátításával kezdődik, a nem verbális kommunikációs eszközök rendszeres és tudatos használatával a gyermek megerősíti a nyelvi kompetenciáit.”

Egy korábbi blogbejegyzésben az általa megálmodott foglalkozásról kérdeztük.


Hollósi-Szentpéteri Katalin

Angol tanár

Kati 9 éve foglalkozik angol oktatással nyelviskolában és magántanárként egyaránt. A tanulás megkönnyítése érdekében alkalmazza pszichológusi ismereteit is. Gyermekei születése után a felnőttképzéstől a gyermekek kétnyelvű nevelése felé fordult érdeklődése. Így vált 2017-ben Rhyme Time oktatóvá és tart azóta is angol zenebölcsi és angol ovis torna foglalkozásokat gyerekeknek Dunakeszin.

Kati

 “Szeretném minél több gyereknek és szülőnek megadni annak a csodának a lehetőségét, amit a kétnyelvű nevelés számomra jelent. Ez egy különleges kapcsolat a szülő és a gyermek között, ami (nem) mellesleg azt is eredményezi, hogy a gyermek játszi könnyedséggel sajátítja el az angolt. Ha ezen a nyelvelsajátítási úton az iskolában továbbhaladhatnak a gyerekek, az biztos siker!”

 

Kati 2018. március közepétől a Spektrum-TÉRben tart foglalkozásokat és 2019. januárjától az induló tanulócsoportunk angoltanára.

Jump&Fun zenés ovis angol >>
Idegennyelvi program >>


Szabóné Kaszás Villő

Pedagógus

Villő magyar nyelv – és irodalom szakos tanár, dráma – és néptáncpedagógus. Három gyermek anyukája. Előző munkahelyein sokféle gyermekkel találkozott a budai elitgimnázium diákjaitól az eldugott kistelepülések sérült gyermekeiig. Szakmájában a pedagógiai lehetőségek sokszínűségét tartja legizgalmasabbnak. Közel állnak hozzá a hagyományok, a népi kultúra és a környezettudatos életmód.

“Amikor egy gyermekkel találkozom, szeretném, ha megnyílna nekem. Szeretném, ha elvenné a kezemből azt a sokmindent, amit számára tartogatok. A gyerekek nagyon különbözőek, mindegyik szívéhez más út vezet. De a gyermekek végtelenül egyformák is, az őszinte odafordulást bizalmukkal, lelkesedésükkel és kíváncsiságukkal hálálják meg. A tanítást – tanulást olyannak képzelem, mint egy jó közös táncot. Mindenki vezethet, mindenki megmutathatja a legügyesebb figuráit, ugyanakkor mindenki figyel a másikra. Olykor hagyja, hogy vezessék.”

Villő 2018. szeptemberétől a dunakeszi tanulócsoportunk vezető pedagógusa és az alábbi programjaink szakmai vezetője.

Néphagyomány a tanításban >>
Tánc és Dráma >>

Szűcs Renáta

Pszichológus

Renáta érdeklődése már a pszichológiai tanulmányai során is a gyerekek fejlődése felé fordult. Mesterképzése során aktív résztvevője volt több fejlődéslélektani kutatásnak, melyek központi kérdése az volt, hogy milyen tényezők befolyásolják a gyerekek tanulási hajlandóságát. A természet és állatok szeretete, illetve művészetek iránti érdeklődése szakmai életében is
meghatározó szerephez jut.

“A kutatással töltött évek során megszerzett átfogó szakmai ismeretek, a problémaorientált gondolkodásmód, és az attitűd, miszerint egy jelenség mögött mindig több lehetséges magyarázatot feltételezek, mind-mind olyan készségek, melyeket kamatoztatni tudok a Spektrum csapat tagjaként. Fontosnak tartom, hogy a fejlődéslélektan legfrissebb eredményeit integráljuk a tanulócsoport mindennapi életébe. Szeretném, hogy az oktatás valóban a gyerekek igényeire legyen optimalizálva, és nem pedig a felnőttek ezzel kapcsolatos elvárásaira. Ha nyitott szemmel járunk a világban, rengeteget tanulhatunk a környezetünktől. Nekem a lovak tanítottak a legtöbbet a türelemről és az elfogadásról, ez alapozta meg bennem az elhatározást, hogy a közeljövőben elvégezzem a lovasterapeuta képzést. Jelenleg művészetterápiás képzésen veszek részt, és hiszek abban, hogy a teljesítménykényszer nélküli alkotás mind a gyerekeket, mind pedig a felnőtteket hozzásegítheti legbelső önmaguk megismeréséhez. Szakmai célom, hogy a Spektrum-Projekt résztvevői ne csak a megismerés vágyát sajátítsák el tanulmányaik során, hanem olyan megküzdési mechanizmusokat is, melyek hosszú távon segítik őket a környezetükhöz történő hatékony alkalmazkodásban és az önmegvalósításban.”

Reni 2018. szeptemberétől a tanulócsoportunk pszichológusa, aki művészetterápiás foglalkozásokat is tart.

Művészeti nap >>