Tanulócsoportunkról


Napirend

Hogy alakul a gyermekek egy napja?

Egész- és félnapos iskolaként üzemelünk és nagyjából így  néz ki egy átlagos napunk:

 • 8:00-8:30 – Érkezés: Szabadon választható önálló vagy társas tevékenység (reggelizés, olvasás, játék, stb.).
 • 8:30-9:00 – Ráhangolódás: Közösen, a pedagógus segítségével hangolódunk rá az aktuális  teendők elvégzésére, minden napunkat test és tudatébresztő tornával, beszélgetőkörrel kezdjük. Hisszük, hogy a koncentrált figyelemmel történő rákészülés segíti a hatékony tanulást.
 • 9:00-12:30 – Tanulási blokk: Főleg csoportos tevékenységeken keresztül tanulunk. Az elsajátítandó tananyag jellegéhez és a tanítási célokhoz igazítjuk tanulási helyszínünket. Jó idő esetén minél több időt töltünk a szabad levegőn.
 • 12:30-13:00 – Ebéd.

A délutáni (13:00-16:00-ig tartó) időszakban fakultatív, a szülők igényeinek megfelelő foglalkozásokat szervezünk.


Elhozhatom a gyermekemet ebéd után?

Természetesen, igen. A beiratkozáskor előre jelezni kell, hogy egész-, vagy félnapos iskolát szeretnétek-e igénybe venni. A félnapos iskola esetén is van lehetőség a délutáni foglalkozásokon részt venni, ha ezt előre megbeszéljük.


Csoportösszetétel

Hány csoporttársa lesz a gyerekemnek? Szeretném, ha sok barátot szerezne.

Változó, hogy egy tanulócsoportba hány gyerek jár. Mivel a szülői hozzájárulások fedezik a tanulócsoport működési költségeit (lakbér, rezsi, tanárok fizetése, eszközök, stb.), ezért a minimális létszámot általában meg szokták határozni. A maximum létszám a rendelkezésre álló helytől, a tanárok számától és a gyerekek életkorától is függ.

Tanulócsoportjaink maximum 15 fősek. Minden évben fogadunk új családokat, akiket közös fedél alá hozunk a már működő csoportjainkkal.

A mindennapok során a gyerekek nagyon hamar egymásra hangolódnak és mély, minőségi kapcsolatokat alakítanak ki. Megosztják egymással az élményeiket: nemcsak egymás háziállatának a nevét ismerik, hanem azt is tudják, hogy melyik a kedvenc játéka, vagy mit szokott reggelizni. Kevesebben vannak, ezért tudnak egymásra figyelni és ők maguk is több figyelmet kapnak.

Az együtt eltöltött idő minősége, a szoros kapcsolatok és a kellemes hangulat miatt a gyerekek családias környezetben töltik a napjaikat.

Úgy tudom, hogy a tanulócsoportokban több az SNI-s gyerek. Nálatok is így lesz? Esetleg erre utal a “Spektrum” név is?

Ugyanolyan arányban integrálunk a tanulócsoportunkba különleges gyerekeket, mint ahogyan azt az állami rendszer teszi.
A nevünk jelentésével az emberek közti különbözőségeket is szerettük volna kifejezni. Hihetetlen erő rejtőzik a világ és az emberek sokszínűségében! Mindannyian mások vagyunk és ez jó dolog. Ha különféle szempontok szerint ábrázolnánk magunkat, akkor a viselkedésünk, a személyiségjegyeink, a szokásaink és az érdeklődési körünk alapján is egy tágas intervallummal leírt, széles spektrumon tunánk csak mindenkit elhelyezni.

A csoportok kialakításakor az a célunk, hogy lehetőleg homogén, egymással és a szakmai csapattal is együttműködni képes gyerekeket hozzunk össze egymással. Alapítványunk jelenleg nem tudja vállalni azokat a gyermekeket, melyek részképességzavara, vagy tanulási nehézsége a napirendbe illesztett gyakorlatokon keresztül nem fejleszthető, destruktív hatással vannak a csoport működésére és az emiatt keletkező probléma áthidalása és megoldása külső szakember állandó segítségét igényli. Pillanatnyilag nem tudunk olyan gyermekeket fogadni, akik egymagukban lekötnek egy teljes embert.

A hozzáállásunkon túl, sokszínűség jellemzi az oktatásszervezésünket is: úgy gondoljuk, hogy a gyermek egyéniségéhez kell igazítani az oktatást. Tanáraink folyamatosan és szívesen képezik magukat és a gyakorlatban is szívesen alkalmazzák a megszerzett tudásukat.


Módszertan

Nem fog túl nagy szabadságot kapni a gyerekem? Tanulni is fog valamit?

A tanulócsoportunk életében ugyan nem lesznek tanórák és csengőszó, tanulási alkalmak viszont igen. Mielőtt bármibe is belekezdenénk, a figyelem összpontosítására, a koncentrációra helyezzük a hangsúlyt. Tudomásul vesszük azt, hogy minden gyermek máshogy, más napszakban képes a leginkább odafigyelni, éppen ezért bármikor szólhat, ha úgy érzi eltévedt a saját gondolataiban, vagy pihenésre van szüksége. Nem a tantárgyak, vagy a csengőszó adják majd a tanulási alkalmak kereteit, hanem az adott téma és a csoport érdeklődése. A gyermekek tanulás iránti vágyát születésüktől kezdve a belső motivációjuk hajtja, mi ezt az erőt ápoljuk.

A szabadság nem jelenti azt, hogy magára hagyjuk a gyermeket.


Hogy kell elképzelni egy készségtárgy tanóráját? (Pl.: ének-zene, rajz, testnevelés, stb.)

A Spektrumban nincsenek a hagyományos iskolában megszokott tanórák. A napirendet strukturáljuk úgy, hogy beleférjen két tanulási időszak, az egyik délelőtt, a másik pedig délután. A készségtárgyak esetében arra törekszünk, hogy mindenkinek megerősítsük az adott készséghez köthető kompetenciáit, valamint az átlagon felüli képességűeknek további gyakorlási és fejlődési lehetőséget biztosítsunk.

 • Ének-zene tanóra helyett zenei nevelés a cél. A zenetörténeten és az éneklésen kívül nagy figyelmet fordítunk a zene élvezetére, a zenehallgatással kapcsolatos élmények közös megbeszélésére. Teljes testtel befogadjuk a zenét, sokat táncolunk, ritmusgyakorlatokat végzünk, komoly és könnyűzenei koncertekre járunk, stb.
 • A mindennapi testnevelés óra helyett az egészségnevelés a cél. A megfelelő testtudat kialakítása és az általános kondíció fenntartása mellett fontos, hogy mindenki számára megtaláljuk azt a mozgásformát, amit minden nap képes és akar is végezni, mert maga a tevékenység örömet szerez számára.
 • Rajzóra helyett művészeti projekteken és komplex, művészetterápiás foglalkozásokon keresztül ismertetjük meg a gyermekeket a különféle technikákkal, művészeti korszakokkal, építészeti stílusokkal. Mindezt nem a többi tantárgyhoz kapcsolódó tudástól elszeparáltan tesszük, hanem azokkal összefonódva. Az olasz művészek bemutatásakor például nem csak művészettörténeti, hanem történeti, földrajzi, és társadalmi szempontból is körbejárjuk “Firenzét, mint a reneszánsz bölcsőjét”.

Milyen tantárgyak vannak?

A Spektrumban nincsenek a hagyományos iskolában megszokott tanórák és tantárgyak. Különböző témákon, projekteken keresztül tervezzük meg a tanulási folyamatot. Ezzel rengeteg időt spórolunk, valamint a megszerzett tudást nem szorítjuk be a tantárgyak okozta korlátok közé. A kötelezően elsajátítandó kerettantervi tudáson túl a gyakorlati tudás elsajátítására és a különböző kompetenciák fejlesztésre koncentrálunk.

Kiemelt területeink: anyanyelv, idegennyelv (első osztálytól angol, harmadik osztálytól kínai), matematika-logika, humánökológia, művészetek.


Lesz házi feladat?

Kötelezően elvégzendő, mindennapos házi feladatot nem adunk, az otthoni gyakorlás igényét a gyermekre bízzuk. Lesznek olyan témák, ahol fakultatívan elvégezhető feladatokat ajánlunk majd fel, ezekre azonban bárki, az egyéni motivációjától és érdeklődési körétől függően jelentkezhet.


Hogyan értékelik a gyermekeket?

Sajátos értékelési rendszerünk van, melynek sarokköveit a szakmai csapatunk, együttes munka eredményeként rakta le.  Rendszerünk alapvetően fejlesztő értékelés, mely iránymutató és támogató a gyermekeknek, és nagyvonalakban az alábbi elemei vannak:

 • Saját szinthez mért egyéni értékelés.
 • A fejlődés, kompetenciaterületek szerinti nyomonkövetése.
 • Mindennapos önreflexióra, önértékelésre való motiválás.
 • A társak értékelésére, bátorítására való ösztönzés.

Az értékelés  egy része a gyermekkel közösen zajlik, ezzel is elősegítjük a helyes önismeret kialakulását. 


Kik lesznek a gyermekekkel egész nap?

A csoport létszámához és összeteléhez igazítjuk a szakemberek számát. Egy kisétszámú, homogén csoport esetében egy, maximális csoportlétszám és vegyes életkorú csoport esetében jellemzően 2+1 tanárt alkalmazunk.  Segédtanáraink pedagógiai asszisztensi feladatokat látnak el.


Milyen végzettségű szakembereket alkalmaznak?

A gyermekek korosztályához és tantárgyi igényeikhez igazodva tanító és tanár végzettségű pedagógusokat és egyéb szakembereket (pszichológust és gyógypedagógust) alkalmazunk. A szakirányú végzettség megléte mellett kiemelten fontos számunkra, hogy az illető emberileg és erkölcsileg is kifogástalan legyen, valamint teljes mértékben azonosulni tudjon alapelveinkkel és elképzeléseinkkel.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy tanáraink folyamatosan csiszolják tárgyi és módszertani tudásukat, képezzék magukat a Spektrum-Műhely keretein belül és önállóan egyaránt.

Jelen szakmai csapatunk tagjai saját szakterületükön elismert, magasan képzett szakemberek.


Hogyan készülnek fel a gyermekek az osztályozóvizsgára?

Az állami iskola tanáraival szoros szakmai és emberi kapcsolatokat alakítunk ki. Hiszünk az összefogás erejében, hiszen mindannyian a gyermekek fejlődéséért dolgozunk. Naprakészek vagyunk az osztályozóvizsga tárgyi követelményeivel kapcsolatban.

Minden vizsgát egy intenzív, 2-3 hetes felkészülési időszak előz meg. Ilyenkor szinte kizárólag a vizsga követelményeivel foglalkozunk: megerősítjük a megadott fogalmakat, begyakoroljuk a számonkérhető típusfeladatokat, minden nap előkerülnek az iskolában használt kötelező tankönyvek és munkafüzetek.


Mikortól van idegennyelv oktatás?

Első osztálytól kezdődően van angol nyelv oktatás a gyermekeknek. Az első fél évben heti egy, majd a második félévtől kezdődően heti három alkalommal jön hozzánk az angoltanár, aki kizárólag angolul beszél a gyermekekhez és tevékenységet szervez nekik, mely a napirend szervez részének tekinthető.

Harmadik osztálytól kínai nyelvoktatás is lesz a gyermekeknek az angol mellett.


Milyen délutáni foglalkozások vannak?

A foglalkozásokat mindig a csoporttagok és a szülők igényeihez igazítjuk. Jelenleg heti rendszerességű angol anyanyelvi órákkal, robotikával, művészetterápiás nappal, dramatikus játékokkal, varrásleckékkel és kutyás kontaktórákkal színesítjük a gyermekek mindennapjait.


Mit jelent a mentorprogram a pedagógusokra nézve?

Minden tanárnak van egy mentora, aki támogatja őt a napi munkájában, rendszeres szakmai és lelki segítséget nyújt számára.


Mit jelent a mentorprogram a gyermekekre nézve?

Minden gyermeknek van egy idősebb mentora, akihez fordulhat, legyen szó tanulással kapcsolatos vagy egyéb problémáról. Középiskolás korban, amikor már a pályaorientáción van a hangsúly, olyan szakembereket is bevonunk a mentorprogramunkba, akiken keresztül a fiatalok betekintést nyerhetnek az adott szakterület mindennapjaiba.


Tandíj

Mennyibe kerül ez az iskola? Mit tartalmaz az ár?

A tandíj a jelentkezők számától függ, az egésznapos iskola esetében 75.000 – 90.000 Ft, a félnapos iskola esetén 50.000 – 65.000 Ft közötti tandíjra kell számítani, 12 hónapon át.

Ez az összeg tartalmazza a rendszeres kompetenciafelméréseket, az egyéni kompetenciafejlesztéseket, az idegennyelv oktatásért felelős tanár jelenlétét, valamint a fejlesztő- és gyógypedagógus, a coach és pszichológus folyamatos közreműködését, a digitális eszközök használatát, stb. Szakembereink közreműködésével azon dolgozunk, hogy minden tanulónk megkapja a számára szükséges támogatást ahhoz, hogy optimális ütemben fejlődjön.


Az étkezés benne van a havidíjban? Hogyan oldják meg az étkezést?

Az étkezés költségét nem tartalmazza a havidíj. A napi étkezés szervezésében igazodunk a szülők elképzeléseihez: saját ebédet is lehet hozni és gyermekétkeztetéssel foglalkozó helyi cégen keresztül is biztosítani tudjuk az étkezést. Jelenleg a szülők főzik az ebédet, beosztják, hogy ki, melyik napokon és mit hoz a gyerekeknek.


Változhat a tandíj összege a jövőben?

Tanulócsoportjaink önfenntartóak, vagyis teljes mértékben a szülői hozzájárulásokból jönnek létre. Idővel, támogatók és befektetők bevonásával,  az  alternatív iskolai státusz megszerzésével (és az ezzel járó állami támogatásnak köszönhetően) a tandíj összege csökkenhet.


Helyszín

Hogy kell elképzelni a helyszínt?

Jelenleg a Madách Lakóparban, egy tetőtéri lakásban van a dunakeszi bázisunk. 2019-ben egy másik helyre költözünk, reményeink szerint minél közelebb a Duna-parthoz. 🙂


Ha több csoport is indul, a gyermekek közös helyszínen lesznek?

Természetesen, igen. Középtávú céljaink között az iskolává alakulás is szerepel, ennek az egyik feltétele a szükséges létszám megléte.