Tanulócsoportunkról


Napirend

Hogy alakul a gyermekek egy napja?

7:30 -17 óráig vagyunk nyitva, és a következőképpen strukturáljuk a napot:

  • 7:30-8:30 – Érkezés: Szabadon választható önálló vagy társas tevékenység (reggelizés, olvasás, játék, stb.).
  • 8:30-9:00 – Ráhangolódás: Közösen, a pedagógus segítségével hangolódunk rá a napi teendők elvégzésére. Hisszük, hogy a koncentrált figyelemmel történő rákészülés segíti a hatékony tanulást.
  • 9:00-12:30 – Foglalkozás: Ez az első, intenzív tanulási alkalom, ami két pedagógus támogatásával, főleg csoportos tevékenységen keresztül, házon belül, vagy házon kívül valósul meg.
  • 12:30-13:00 – Ebéd.
  • 13:00-13:30 – Csendespihenő: Szabadon választható, csendben végzett önálló vagy társas tevékenység (olvasás, pihenés, játék, stb.).
  • 13:30-16:00 – Feldogozás: Ez a második tanulási alkalom, amikor a pedagógus a délelőtti témának az egyéni feldolgozási módjait segíti elő. A délelőtti alkalomhoz hasonlóan itt is témától és korosztálytól függ, hogy a tevékenység a szabadban vagy házon belül történik-e.
  • 16:00-17:00 – Távozás: Szabadon választható önálló vagy társas tevékenység.

Elhozhatom a gyermekemet ebéd után?

Természetesen igen. Ez esetben a délután elmélyülést segítő feladatokat előre átbeszéljük a tanulóval és a szülővel.


Csoportösszetétel

Hány csoporttársa lesz a gyerekemnek? Szeretném, ha sok barátot szerezne.

Változó, hogy egy tanulócsoportba hány gyerek jár. Mivel a szülői hozzájárulások fedezik a tanulócsoport működési költségeit (lakbér, rezsi, tanárok fizetése, eszközök, stb.), ezért a minimális létszámot általában meg szokták határozni. A maximum létszám a rendelkezésre álló helytől, a tanárok számától és a gyerekek életkorától is függ.

A mi tanulócsoportjaink 6-15 fősek lesznek.  Minden évben új csoportot indítunk, és egy fedél alá hozzuk őket a már működő közösségekkel.

A mindennapok során a gyerekek nagyon hamar egymásra hangolódnak és mély, minőségi kapcsolatokat alakítanak ki. Megosztják egymással az élményeiket: nemcsak egymás háziállatának a nevét ismerik, hanem azt is tudják, hogy melyik a kedvenc játéka, vagy mit szokott reggelizni. Kevesebben vannak, ezért tudnak egymásra figyelni és ők maguk is több figyelmet kapnak.

Az együtt eltöltött idő minősége, a szoros kapcsolatok és a kellemes hangulat miatt a gyerekek családias környezetben töltik a napjaikat.

Úgy tudom, hogy a tanulócsoportokban több az SNI-s gyerek. Nálatok is így lesz? Esetleg erre utal a “Spektrum” név is?

Ugyanolyan arányban integrálunk a tanulócsoportunkba különleges gyerekeket, mint ahogyan azt az állami rendszer teszi.
A nevünk jelentésével az emberek közti különbözőségeket szerettük volna kifejezni. Hihetetlen erő rejtőzik a világ és az emberek sokszínűségében! Mindannyian mások vagyunk és ez jó dolog. Ha különféle szempontok szerint ábrázolnánk magunkat, akkor a viselkedésünk, a személyiségjegyeink, a szokásaink és az érdeklődési körünk alapján is egy tágas intervallummal leírt, széles spektrumon tunánk csak mindenkit elhelyezni.
A hozzáállásunkon túl, sokszínűség jellemzi az oktatásszervezésünket is: úgy gondoljuk, hogy a gyermek egyéniségéhez kell igazítani az oktatást. Tanáraink folyamatosan és szívesen képezik magukat és a gyakorlatban is szívesen alkalmazzák a megszerzett tudásukat.


Módszertan

Nem fog túl nagy szabadságot kapni a gyerekem? Tanulni is fog valamit?

A tanulócsoportunk életében ugyan nem lesznek tanórák és csengőszó, tanulási alkalmak viszont igen. Mielőtt bármibe is belekezdenénk, a figyelem összpontosítására, a koncentrációra helyezzük a hangsúlyt. Tudomásul vesszük azt, hogy minden gyermek máshogy, más napszakban képes a leginkább odafigyelni, éppen ezért bármikor szólhat, ha úgy érzi eltévedt a saját gondolataiban, vagy pihenésre van szüksége. Nem a tantárgyak, vagy a csengőszó adják majd a tanulási alkalmak kereteit, hanem az adott téma és a csoport érdeklődése. A gyermekek tanulás iránti vágyát születésüktől kezdve a belső motivációjuk hajtja, mi ezt az erőt fogjuk ápolni és táplálni.


Hogy kell elképzelni egy készségtárgy tanóráját? (Pl.: ének-zene, rajz, testnevelés, stb.)

A Spektrumban nincsenek a hagyományos iskolában megszokott tanórák. A napirendet strukturáljuk úgy, hogy beleférjen két tanulási időszak, az egyik délelőtt, a másik pedig délután. A készségtárgyak esetében arra törekszünk, hogy mindenkinek megerősítsük az adott készséghez köthető kompetenciáit, valamint az átlagon felüli képességűeknek további gyakorlási és fejlődési lehetőséget biztosítsunk.

  • Ének-zene tanóra helyett zenei nevelés a cél. A zenetörténeten és az éneklésen kívül nagy figyelmet fordítunk a zene élvezetére, a zenehallgatással kapcsolatos élmények közös megbeszélésére. Teljes testtel befogadjuk a zenét, sokat táncolunk, ritmusgyakorlatokat végzünk, komoly és könnyűzenei koncertekre járunk, stb.
  • A mindennapi testnevelés óra helyett az egészségnevelés a cél. A megfelelő testtudat kialakítása és az általános kondíció fenntartása mellett fontos, hogy mindenki számára megtaláljuk azt a mozgásformát, amit minden nap képes és akar is végezni, mert maga a tevékenység örömet szerez számára.
  • Rajzóra helyett művészeti projekteken keresztül ismertetjük meg a gyermekeket a különféle technikákkal, művészeti korszakokkal, építészeti stílusokkal. Mindezt nem a többi tantárgyhoz kapcsolódó tudástól elszeparáltan tesszük, hanem azokkal összefonódva. Az olasz művészek bemutatásakor például nem csak művészettörténeti, hanem történeti, földrajzi, és társadalmi szempontból is körbejárjuk “Firenzét, mint a reneszánsz bölcsőjét”.

Milyen tantárgyak vannak?

A Spektrumban nincsenek a hagyományos iskolában megszokott tanórák és tantárgyak. Különböző témákon, projekteken keresztül tervezzük meg a tanulási folyamatot. Ezzel rengeteg időt spórolunk, valamint a megszerzett tudást nem szorítjuk be a tantárgyak okozta korlátok közé. A kötelezően elsajátítandó kerettantervi tudáson túl a gyakorlati tudás elsajátítására és a különböző kompetenciák fejlesztésre koncentrálunk.


Lesz házi feladat?

Kötelezően elvégzendő, mindennapos házi feladatot nem adunk, az otthoni gyakorlás igényét a gyermekre bízzuk. Lesznek olyan témák, ahol fakultatívan elvégezhető feladatokat ajánlunk majd fel, ezekre azonban bárki, az egyéni motivációjától és érdeklődési körétől függően jelentkezhet.


Lesz erkölcstan tanítás?

Nálunk nem lesz erkölcstan tanítás. Helyette heti rendszerességgel egy coach szakember fog a gyermekekkel, fiatalokkal kis csoportban , az életkoruknak megfelelő témákat, eseteket feldolgozni. A coach egy olyan támogató, segítő légkört teremt, melyben mindenki véleménye fontos. A gyermekeknek fontos és meghatározó felismeréseik lesznek, közben fejlődik a vitakultúrájuk és az asszertív kommunikációs stílust is elsajátítják. Emellett fontos számunkra, hogy ne csak a coach, hanem pedagógusaink is képviseljék ezt a szemléletet. A Spektrum-Műhelynek köszönhetően az összes szakemberünk elsajátítja a coach-szemlélethez szükséges elméleti és gyakorlati tudást, hogy minden nap, minden foglalkozás alatt a megfelelő attitűddel forduljanak a gyermekek felé. Ebben a blogbejegyzésünkben olvashatsz a témáról bővebben.


Hogyan értékelik a gyermekeket?

Minden gyermeket a saját fejlődéséhez mérten, egyénileg értékelünk, illetve a gyermek is minden alkalommal értékeli a saját teljesítményét.  Az értékelés folyamatos, iránymutató és támogató. Az értékelés a gyermekkel közösen zajlik, ezzel is elősegítjük a helyes önismeret kialakulását. 


Kik lesznek a gyermekekkel egész nap?

Naponta, csoportonként 2 tanár (az egyik mindig nyelvtanár) és egy segédtanár van a gyermekekkel. A délelőtti foglalkozás alatt mindkét tanár jelen van. A segédtanár pedagógiai asszisztensi feladatokat lát el, témától, projekttől, a gyermekek életkorától függően változhat az az idő, amit a csoportokkal tölt el.


Milyen végzettségű szakembereket alkalmaznak?

A gyermekek korosztályához és tantárgyi igényeihez igazodva tanító és tanár végzettségű pedagógusokat alkalmazunk. A szakirányú végzettség megléte mellett viszont legalább annyira fontos számunkra, hogy az illető emberileg és erkölcsileg is kifogástalan legyen, valamint teljes mértékben azonosulni tudjon alapelveinkkel és elképzeléseinkkel.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy tanáraink folyamatosan csiszolják tárgyi és módszertani tudásukat, képezzék magukat a Spektrum-Műhely keretein belül és önállóan egyaránt.


Hogyan készülnek fel a gyermekek az osztályozóvizsgára?

Az állami iskola tanáraival szoros szakmai és emberi kapcsolatokat alakítunk ki. Hiszünk az összefogás erejében, hiszen mindannyian a gyermekek fejlődéséért dolgozunk. Naprakészek vagyunk az osztályozóvizsga tárgyi követelményeivel kapcsolatban.

Minden vizsgát egy intenzív, 3 hetes felkészülési időszak előz meg. Ilyenkor szinte kizárólag a vizsga követelményeivel foglalkozunk: megerősítjük a megadott fogalmakat, begyakoroljuk a számonkérhető típusfeladatokat, minden nap előkerülnek az iskolában használt kötelező tankönyvek és munkafüzetek.


Mikortól lesz idegennyelv oktatás?

Első osztálytól kezdődően van angol nyelv oktatás a gyermekeknek. Eleinte heti három alkalommal jön hozzánk az angoltanár, aki kizárólag angolul beszél a gyermekekhez és tevékenységet szervez nekik, mely a napirend szervez részének tekinthető.


Mit jelent a mentorprogram a pedagógusokra nézve?

Minden tanárnak van egy mentora, aki támogatja őt a napi munkájában, rendszeres szakmai és lelki segítséget nyújt számára.


Mit jelent a mentorprogram a gyermekekre nézve?

Minden gyermeknek van egy idősebb mentora, akihez fordulhat, legyen szó tanulással kapcsolatos vagy egyéb problémáról. Középiskolás korban, amikor már a pályaorientáción van a hangsúly, olyan szakembereket is bevonunk a mentorprogramunkba, akiken keresztül a fiatalok betekintést nyerhetnek az adott szakterület mindennapjaiba.


Tandíj

Mennyibe kerül az egész napos program? Mit tartalmaz az ár?

A jelentkezők számától függően 75.000 – 90.000 Ft közötti havi tandíjra kell számítani, 12 hónapon át. Ez az összeg tartalmazza a rendszeres kompetenciafelméréseket, az egyéni kompetenciafejlesztéseket, az idegennyelv oktatásért felelős tanár jelenlétét, valamint a fejlesztő- és gyógypedagógus, a coach és pszichológus folyamatos közreműködését, a digitális eszközök használatát, stb. Szakembereink közreműködésével azon dolgozunk, hogy minden tanulónk megkapja a számára szükséges támogatást ahhoz, hogy optimális ütemben fejlődjön.


Az étkezés benne van a havidíjban? Hogyan oldják meg az étkezést?

Az étkezés költségét nem tartalmazza a havidíj. A napi étkezés szervezésében igazodunk a szülők elképzeléseihez: saját ebédet is lehet hozni és egy gyermekétkeztetéssel foglalkozó helyi cégen keresztül is biztosítani tudjuk a napi háromszori étkezést. Hetente egyszer minden csoport közösen készíti el a saját ebédjét.


Változhat a tandíj összege a jövőben?

Tanulócsoportjaink önfenntartóak, vagyis teljes mértékben a szülői hozzájárulásokból jönnek létre. Idővel, támogatók és befektetők bevonásával,  az  alternatív iskolai státusz megszerzésével (és az ezzel járó állami támogatásnak köszönhetően) a tandíj összege csökkenhet.


Helyszín

Hogy kell elképzelni a helyszínt?

Dunakeszi családi házban kerthasználattal, vagy tágas lakásban, a közelben játszótérrel, fás, ligetes környezetben. Minél közelebb a Duna-parthoz. 🙂


Ha több csoport is indul, a gyermekek közös helyszínen lesznek?

Ez a célunk, igen. Középtávú céljaink között az iskolává alakulás is szerepel, ennek az egyik feltétele a szükséges létszám megléte.