Jelentkezés menetéről


Mikortól meddig lehet jelentkezni a tanulócsoportba?

Szeptemberi kezdéssel az adott év májusának végéig lehet jelentkezni. Csoportjainkba legfeljebb 15 főt veszünk fel, és a felvételi folyamat során elsőbbséget élveznek a hozzánk járó gyermekek testvérei.


Mikor kell befizetni az első havi tandíjat?

Az első két havi (szeptemberi és októberi ) tandíjat a jelentkezési határidőt követő második hét végéig, várhatóan június közepéig kell befizetni. A befizetéssel egyidejűleg  bizalmi megállapodás születik a családok és Alapítványunk között. A  jelentkezés visszamondását és a szerződés egyoldalú felmondását követően a befizetett előleg nem jár vissza.


Előfordulhat, hogy mégsem indul el egy korábban meghirdetett csoport?

Nem, ez nem fordulhat elő.  A májusban meghirdetett csoportokat elindítjuk szeptemberben.


Nagycsoportos óvodás gyermeket fogadnak?

Jelenleg is vannak olyan gyermekeink, akik évet ismételnének egy helyi óvodában. Ők hivatalosan egy külföldi székhelyű iskola off-kampuszának tanítványai, mivel ebben az életkorban nem beszélhetünk magántanulóságról. A rugalmas rendszerünknek köszönhetően ők is bekapcsolódnak a tanulás folyamatába és saját tempójuknak megfelelően haladnak előre. Az óvodáskorú gyermekek természetesen nem tesznek osztályozóvizsgát.


SNI-s gyermeket fogadnak?

Tanulóinkkal differenciált tanrend szerint, a saját fejlődésüknek és érdeklődési körüknek megfelelően foglalkozunk. Kis létszámú csoportjainkban sokkal több személyes figyelem jut a gyermekekre, így számukra a beilleszkedés sem jelent problémát. Szakmai csapatunkban a tanárok munkáját coachok, pszichológusok és fejlesztő pedagógusok is támogatják.

A csoportok kialakításakor az a célunk, hogy lehetőleg homogén, egymással és a szakmai csapattal is együttműködni képes gyerekeket hozzunk össze egymással. Alapítványunk jelenleg nem tudja vállalni azokat a gyermekeket, melyek részképességzavara, vagy tanulási nehézsége a napirendbe illesztett gyakorlatokon keresztül nem fejleszthető, destruktív hatással vannak a csoport működésére és az emiatt keletkező probléma áthidalása és megoldása külső szakember állandó segítségét igényli. Pillanatnyilag nem tudunk olyan gyermekeket fogadni, akik egymagukban lekötnek egy teljes embert.


Van felvételi?

Felvételi folyamatunk minden mozzanata az ismerkedésről szól. Szeretnénk, ha olyan családok jelentkeznének hozzánk, akikkel hasonló nevelési elveket vallunk, és kölcsönösen szimpatikusak vagyunk egymásnak. Ennek érdekében, a jelentkezést követően a lehető legrövidebb időn belül felvesszük a családokkal a kapcsolatot és megkezdjük az ismerkedési folyamatot.

Először a szülőkkel találkozunk, ezt követően pedig a gyermekkel. A felvételi időszak lezáró részét az ún. “próbahét” jelenti, amikor az újonnan beiratkozó gyermek egy teljes hetet tölt el a jelenlegi csoportunkban. Ez az intenzív időszak lehetővé teszi, hogy  megismerje a leendő csoporttársait és tanárait, és mi is őt. A megfelelő csoportdinamika mindennél fontosabb számunkra, ezért a próbahét kötelező eleme a jelentkezési folyamatnak.


Van gólyatábor?

Nyáron több napközis tábort is tartunk, melyre természetesen szeretettel várjuk az új tanévre jelentkező gyermekeket is.

A tanévet egy kellemes családi nappal nyitjuk meg, ahol közelebbről is megismerhetik egymást a családok.


Lehet csatlakozni a tanulócsoportokhoz év közben?

A szabad helyek függvényében (maximum 15 fő/csoport),  év közben is lehet hozzánk jelentkezni.


Meddig lehet beadni a magántanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérvényt a körzetes iskolába?

A magántanulói státusszal kapcsolatos kérelmet bármikor, akár év közben is be lehet nyújtani az iskolákba. A szeptemberi kezdéshez érdemes ezt augusztus 15-ig megtenni.


Egy hagyományos általános iskolából áthozhatom a gyermekemet?

Részünkről ennek semmi akadálya nincsen. Mivel mi is a kerettantervek követelményrendszere szerint haladunk, bármikor csatlakozhat hozzánk olyan gyermek, aki az iskolát az állami rendszerben kezdte meg. Személyközpontú hozzáállásunknak, elhivatott pedagógusainknak és a színes módszertani repertoárunknak köszönhetően megtaláljuk a közös hangot a gyermekkel és támogatjuk a csoportba történő beilleszkedését. Az elvesztett tanulási motivációt újraépítjük és folyamatosan ápoljuk. Az átjelentkezést csupán a maximális létszám korlátozhatja, ami csoportonként 15 főt jelent.


Felső tagozattól beírathatom a gyermekemet a Spektrumba?

Természetesen, igen. Ha a jelentkezők száma eléri a minimális csoportlétszámot, akkor bármelyik felső tagozatos, vagy középiskolai évfolyamot (5-12.) elindítjuk.