Szakmai csapat

Körültekintő felvételi eljárás eredményeként választjuk ki pedagógusainkat, akik a következő tulajdonságokkal jellemezhetőek:

  • tisztelettel, empátiával és segítségnyújtási szándékkal fordulnak a gyermek felé és szeretettel veszik őt körül,
  • elősegítik a gyermek szabadságra, önállóságára irányuló törekvéseit,
  • a gyermek egyéni adottságait megismerve törekednek képességei fejlesztésére,
  • tudásukat és módszertani eszköztárukat folyamatosan bővítik, rendszeres továbbképzéseken, workshopokon vesznek részt.

A felvételt követően minden pedagógusunk komplex Spektrum-Képzésben részesül. Mentorprogamunknak köszönhetően pedagógusaink folyamatosan szakmai-és személyes segítséget nyújtanak egymásnak.

Szervezők


Kara Edina

Szakmai vezető

Edina tanár, 10 éve foglalkozik e-learning tananyagok készítésével, a Spektrum egyik szakmai vezetője.

“Legnagyobb erősségemnek azt a lendületet és kreatív rugalmasságot tartom, amivel belevetem magam a saját feladataimba. Tanárként és szülőként sem tudok azonosulni az autokrata hozzáállással, az értő figyelemmel nevelés mellett köteleztem el magam.

Foglalkozásaim során a gyermekeket az egymással és saját magukkal való őszinte kommunikációra, elfogadásra, gondolkodásra és önálló véleményalkotásra ösztönzöm.”


Szabó Viktória

Szakmai vezető

Viki coach és pszichológus-hallgató, a Spektrum-Csapat egyik szakmai vezetője. Szakmai tapasztalatainak nagy részét a szervezetfejlesztés területén, az Innermetrix IMX tanácsadójaként, coachként szerezte meg.

“Tudom, hogy mindenki tehetséges valamiben, és a sikerhez a kulcs az önismeretben rejlik. Évekkel ezelőtt megfogalmazódott bennem, hogy a gyermekek és fiatalok számára is értékes lenne az a fajta támogatás és én-fejlesztés, melyet a munkám során a felnőtteknek nyújtok.

A Spektrumban olyan programot dolgozunk ki  a fiatalok számára, amely segít nekik megbirkózni minden őket foglalkoztató problémával: támogatást nyújt számukra abban, hogy nagyobb önismeretre tegyenek szert. Pszichológia tanulmányaimat már tudatosan a Spektrumra készülve kezdtem el.”


Pedagógusok, asszisztensek


Hollósi-Szentpéteri Katalin

Angol tanár

Kati 9 éve foglalkozik angol oktatással nyelviskolában és magántanárként egyaránt. A tanulás megkönnyítése érdekében alkalmazza pszichológusi ismereteit is. Gyermekei születése után a felnőttképzéstől a gyermekek kétnyelvű nevelése felé fordult érdeklődése. Így vált 2017-ben Rhyme Time oktatóvá és tart azóta is angol zenebölcsi és angol ovis torna foglalkozásokat gyerekeknek Dunakeszin.

Kati

 “Szeretném minél több gyereknek és szülőnek megadni annak a csodának a lehetőségét, amit a kétnyelvű nevelés számomra jelent. Ez egy különleges kapcsolat a szülő és a gyermek között, ami (nem) mellesleg azt is eredményezi, hogy a gyermek játszi könnyedséggel sajátítja el az angolt. Ha ezen a nyelvelsajátítási úton az iskolában továbbhaladhatnak a gyerekek, az biztos siker!”

 

Kati március közepétől a Spektrum-TÉRben tart foglalkozásokat és 2019. januárjától az induló tanulócsoportunk angoltanára.

Jump&Fun zenés ovis angol >>
Idegennyelvi program >>


Szabóné Kaszás Villő

Pedagógus

Villő magyar nyelv – és irodalom szakos tanár, dráma – és néptáncpedagógus. Három gyermek anyukája. Előző munkahelyein sokféle gyermekkel találkozott a budai elitgimnázium diákjaitól az eldugott kistelepülések sérült gyermekeiig. Szakmájában a pedagógiai lehetőségek sokszínűségét tartja legizgalmasabbnak. Közel állnak hozzá a hagyományok, a népi kultúra és a környezettudatos életmód.

“Amikor egy gyermekkel találkozom, szeretném, ha megnyílna nekem. Szeretném, ha elvenné a kezemből azt a sokmindent, amit számára tartogatok. A gyerekek nagyon különbözőek, mindegyik szívéhez más út vezet. De a gyermekek végtelenül egyformák is, az őszinte odafordulást bizalmukkal, lelkesedésükkel és kíváncsiságukkal hálálják meg. A tanítást – tanulást olyannak képzelem, mint egy jó közös táncot. Mindenki vezethet, mindenki megmutathatja a legügyesebb figuráit, ugyanakkor mindenki figyel a másikra. Olykor hagyja, hogy vezessék.”

Villő szeptembertől a tanulócsoportunk vezető pedagógusa és az alábbi programjaink vezetője.

Néphagyomány a tanításban >>
Tánc és Dráma >>


Szakértők


Szűcs Renáta

Pszichológus

Renáta érdeklődése már a pszichológiai tanulmányai során is a gyerekek fejlődése felé fordult. Mesterképzése során aktív résztvevője volt több fejlődéslélektani kutatásnak, melyek központi kérdése az volt, hogy milyen tényezők befolyásolják a gyerekek tanulási hajlandóságát. A természet és állatok szeretete, illetve művészetek iránti érdeklődése szakmai életében is
meghatározó szerephez jut.

“A kutatással töltött évek során megszerzett átfogó szakmai ismeretek, a problémaorientált gondolkodásmód, és az attitűd, miszerint egy jelenség mögött mindig több lehetséges magyarázatot feltételezek, mind-mind olyan készségek, melyeket kamatoztatni tudok a Spektrum csapat tagjaként. Fontosnak tartom, hogy a fejlődéslélektan legfrissebb eredményeit integráljuk a tanulócsoport mindennapi életébe. Szeretném, hogy az oktatás valóban a gyerekek igényeire legyen optimalizálva, és nem pedig a felnőttek ezzel kapcsolatos elvárásaira. Ha nyitott szemmel járunk a világban, rengeteget tanulhatunk a környezetünktől. Nekem a lovak tanítottak a legtöbbet a türelemről és az elfogadásról, ez alapozta meg bennem az elhatározást, hogy a közeljövőben elvégezzem a lovasterapeuta képzést. Jelenleg művészetterápiás képzésen veszek részt, és hiszek abban, hogy a teljesítménykényszer nélküli alkotás mind a gyerekeket, mind pedig a felnőtteket hozzásegítheti legbelső önmaguk megismeréséhez. Szakmai célom, hogy a Spektrum-Projekt résztvevői ne csak a megismerés vágyát sajátítsák el tanulmányaik során, hanem olyan megküzdési mechanizmusokat is, melyek hosszú távon segítik őket a környezetükhöz történő hatékony alkalmazkodásban és az önmegvalósításban.”

Reni szeptembertől a tanulócsoportunk pszichológusa, aki művészetterápiás foglalkozásokat is tart majd.


Támogatók és segítők

Egyre több olyan ember vesz bennünket körül, akivel hosszú távon kapcsolatokat szeretnénk kialakítani.  Például azért, mert segít szavakba önteni egy régóta érlelt gondolatot, megerősítt bennünket abban, hogy jó úton haladunk, vagy éppen felajánlja a segítségét. Ők azok a potenciálisan reakcióképes emberek (ha úgy tetszik, szabadgyökök) akik nem félnek használni az erejüket, sőt, képesek és hajlandóak is együttgondolkodni velünk.


Gyenes Gábor

Angol nyelvi mentor

Gábor közel tíz éves tapasztalattal rendelkezik az angol nyelv tanítása terén. Tanított a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban, emellett több magántanítványa volt, számos nyelviskolai csoportot vezetett, online tananyagok lektorálásában vett részt. Kiváló pedagógus és módszertani szakértő, részt vesz a kommunikációs programunk kidolgozásában, a Spektrum-Csapat idegennyelv-oktatásért felelős mentora.

” A tematikát mindig a csoport érdeklődéséhez igazítom. Az angol nyelv tanításakor a kommunikációs-készségek fejlesztését helyezem előtérbe. Hiszem, hogy a kommunikáció nem kizárólag a nyelv elsajátításával kezdődik, a nem verbális kommunikációs eszközök rendszeres és tudatos használatával a gyermek megerősíti a nyelvi kompetenciáit.”

Egy korábbi blogbejegyzésben az általa megálmodott foglalkozásról kérdeztük.