Szakmai csapatunk


Gyenes Gábor

Angol nyelvi mentor

“What’s UP”-foglalkozás >>

Gábor közel tíz éves tapasztalattal rendelkezik az angol nyelv tanítása terén. Tanított a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban, emellett több magántanítványa volt, számos nyelviskolai csoportot vezetett, online tananyagok lektorálásában vett részt. Kiváló pedagógus és módszertani szakértő, részt vesz a kommunikációs programunk kidolgozásában, a Spektrum-Csapat idegennyelv-oktatásért felelős mentora.

” A tematikát mindig a csoport érdeklődéséhez igazítom. Az angol nyelv tanításakor a kommunikációs-készségek fejlesztését helyezem előtérbe. Hiszem, hogy a kommunikáció nem kizárólag a nyelv elsajátításával kezdődik, a nem verbális kommunikációs eszközök rendszeres és tudatos használatával a gyermek megerősíti a nyelvi kompetenciáit.”

 

 


Kara Edina

Szakmai vezető

Progress- BÁR >>

Edina tanár, 10 éve foglalkozik e-learning tananyagok készítésével, a Spektrum egyik szakmai vezetője.

“Legnagyobb erősségemnek azt a lendületet és kreatív rugalmasságot tartom, amivel belevetem magam a saját feladataimba. Tanárként és szülőként sem tudok azonosulni az autokrata hozzáállással, az értő figyelemmel nevelés mellett köteleztem el magam.

Foglalkozásaim során a gyermekeket az egymással és saját magukkal való őszinte kommunikációra, elfogadásra, gondolkodásra és önálló véleményalkotásra ösztönzöm.”

 


Szabó Viktória

Szakmai vezető

Progress- BÁR >>

Viki coach és pszichológus-hallgató, a Spektrum-Csapat egyik szakmai vezetője. Szakmai tapasztalatainak nagy részét a szervezetfejlesztés területén, az Innermetrix IMX tanácsadójaként, coachként szerezte meg.

“Tudom, hogy mindenki tehetséges valamiben, és a sikerhez a kulcs az önismeretben rejlik. Évekkel ezelőtt megfogalmazódott bennem, hogy a gyermekek és fiatalok számára is értékes lenne az a fajta támogatás és én-fejlesztés, melyet a munkám során a felnőtteknek nyújtok.

A Spektrumban olyan programot dolgozunk ki  a fiatalok számára, amely segít nekik megbirkózni minden őket foglalkoztató problémával: támogatást nyújt számukra abban, hogy nagyobb önismeretre tegyenek szert. Pszichológia tanulmányaimat már tudatosan a Spektrumra készülve kezdtem el.”


Tolnainé Lénárt Éva

LEGO – Robotika >>

Éva több éves matematika és informatika tanítási tapasztalattal rendelkezik, valamint több érdekes projektnekek aktív résztvevője is volt. 

Olyan matematika-kompetenciafejlesztő anyagot dolgozott ki, melynek hatékonyságát a gyakorlatban is volt alkalma kipróbálni. Lego Mindstorms robotprogramozás témában szakköröket vezetett, csaptaival First Lego League kihíváson is részt vettek.

 

” Óráim során nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek élvezettel csinálják a feladataikat, élvezzék az önálló felfedezés, problémamegoldás, és felismerés örömét. A tevékeny, együttműködő tanulást részesítem előnyben. Megengedő, barátságos partneri légkört alakítok ki a foglalkozások során, ezzel is segítve az együttgondolkodást.” 

 


Triay Orsolya

Mesedráma >>

Orsolya több éves gyógypedagógiai tapasztalattal rendelkezik és a munkája mellett folyamatosan képzi magát.

“Gyógypedagógusként eddigi munkáim során nagy figyelmet szenteltem az egyéni jellemzőknek, az egyéni külünbségek figyelembevételének csoportos helyzetben is. Három gyermek édesanyjaként tapasztalom, hogy a gyermekek mindannapjait átszövik a mesék és a fantázia világa. Drámapedagógusként pedig úgy gondolom, hogy a drámapedagógia változatos módszertana megfelelő alapot biztosít a gyermekek számára ahhoz, hogy a fantázia alkotta világban különböző szerepekben, különböző helyzetekben egy elfogadó közösségben felszabadultan kipróbálhassák magukat.“