Működés

2019. szeptemberében elindítottuk Velencén tanulócsoportunkat, ahol 6-8 éves, egyéni munkarendes státuszú gyermekek tanulnak együtt.

73341425_2532324143471334_6673896084357513216_o 70788913_2446112088759207_1248011702583164928_o

Éves rend

A tanévünk szeptembertől június végéig tart. Az államilag meghatározott tanítási szüneteket mi is megtartjuk.
Havonta egyszer a gyerekek külsős programon vesznek részt, melyeket igyekszünk a gyerekek saját motivációinak és a tanulási céloknak megfelelően alakítani. Nyitottak vagyunk minden olyan programlehetőségre, mely a gyerekek számára izgalmas, interaktív érdekes kihívásokat tartogat.

Heti rend

Félnapos iskola hétfőtől péntekig 8:00-13:00 óráig + fakultatív délutáni foglalkozások.

Napirend

  • 8:00-8:30 – Érkezés: Szabadon választható önálló vagy társas tevékenység (reggelizés, olvasás, játék, stb.).
  • 8:30-9:00 – Ráhangolódás: Közösen, a pedagógus segítségével hangolódunk rá az aktuális teendők elvégzésére, minden napunkat, beszélgetőkörrel kezdjük. Hisszük, hogy a koncentrált figyelemmel történő rákészülés segíti a hatékony tanulást.
  • 9:00-12:30 – Tanulási blokk: Főleg csoportos tevékenységeken keresztül tanulunk. Az elsajátítandó tananyag jellegéhez és a tanítási célokhoz igazítjuk tanulási helyszínünket. Jó idő esetén minél több időt töltünk a szabad levegőn.
  • 12:30-13:00 – Ebéd.

A délutáni (13:00-16:00-ig tartó) időszakban fakultatív, a szülők igényeinek megfelelő foglalkozásokat szervezünk.


Tandíj

Félnapos tandíj 50.000 Ft / hó 12 hónapon át.

Az étkezés benne van a havidíjban? Hogyan oldják meg az étkezést?

Az étkezés költségét nem tartalmazza a havidíj. A napi étkezés szervezésében igazodunk a szülők elképzeléseihez: saját ebédet is lehet hozni és gyermekétkeztetéssel foglalkozó helyi cégen keresztül is biztosítani tudjuk az étkezést.

Helyszín

Gólya Villapark, Velence


Csoportösszetétel

Hány csoporttársa lesz a gyerekemnek? Szeretném, ha sok barátot szerezne.

Változó, hogy egy tanulócsoportba hány gyerek jár. Mivel a szülői hozzájárulások fedezik a tanulócsoport működési költségeit (lakbér, rezsi, tanárok fizetése, eszközök, stb.), ezért a minimális létszámot általában meg szokták határozni. A maximum létszám a rendelkezésre álló helytől, a tanárok számától és a gyerekek életkorától is függ.
CsoportjainkTanulócsoportjaink maximum 15 fősek. Célunk egy államilag elismert Spektrum Iskola alapítása, melyben az egyes csoportok/osztályok létszáma nem haladja meg a 15 főt. Minden évben fogadunk új családokat, akiket közös fedél alá hozunk a már működő csoportjainkkal.
A mindennapok során a gyerekek nagyon hamar egymásra hangolódnak és mély, minőségi kapcsolatokat alakítanak ki. Megosztják egymással az élményeiket: nemcsak egymás háziállatának a nevét ismerik, hanem azt is tudják, hogy melyik a kedvenc játéka, vagy mit szokott reggelizni. Kevesebben vannak, ezért tudnak egymásra figyelni és ők maguk is több figyelmet kapnak.
Az együtt eltöltött idő minősége, a szoros kapcsolatok és a kellemes hangulat miatt a gyerekek családias környezetben töltik a napjaikat.

SNI/BTMI tanulók felvétele

A csoportok kialakításakor az a célunk, hogy lehetőleg egymással és a szakmai csapattal is együttműködni képes gyerekeket hozzunk össze egymással. Alapítványunk jelenleg nem tudja vállalni azokat a gyermekeket, melyek részképességzavara, vagy tanulási nehézsége a napirendbe illesztett gyakorlatokon keresztül nem fejleszthető, destruktív hatással vannak a csoport működésére és az emiatt keletkező probléma áthidalása és megoldása külső szakember állandó segítségét igényli. Nem tudunk olyan gyermekeket fogadni, akik egymagukban lekötnek egy teljes embert.


Módszertan

Nem fog túl nagy szabadságot kapni a gyerekem? Tanulni is fog valamit?

A tanulócsoportunk életében ugyan nem lesznek tanórák és csengőszó, tanulási alkalmak viszont igen. Mielőtt bármibe is belekezdenénk, a figyelem összpontosítására, a koncentrációra helyezzük a hangsúlyt. Nem a tantárgyak, vagy a csengőszó adják majd a tanulási alkalmak kereteit, hanem az adott téma és a csoport érdeklődése. A gyermekek tanulás iránti vágyát születésüktől kezdve a belső motivációjuk hajtja, mi ezt az erőt ápoljuk.

A kötelezően elsajátítandó kerettantervi tudáson túl a gyakorlati tudás elsajátítására és a különböző kompetenciák fejlesztésre koncentrálunk.

Kiemelt területeink: anyanyelv, idegennyelv (első osztálytól angol, harmadik osztálytól kínai), matematika-logika, humánökológia, művészetek.

Lesz házi feladat?

Kötelezően elvégzendő, mindennapos házi feladatot nem adunk. Az otthoni gyakorlás igényét a gyermekre bízzuk. Lesznek olyan témák, melyben otthon elvégezhető feladatokat ajánlunk majd fel, ezekre azonban bárki, az egyéni motivációjától és érdeklődési körétől függően jelentkezhet.

Hogyan értékelik a gyermekeket?

Sajátos értékelési rendszerünk van, melynek sarokköveit a szakmai csapatunk, együttes munka eredményeként rakta le. Rendszerünk alapvetően fejlesztő értékelés, mely iránymutató és támogató a gyermekeknek, és nagyvonalakban az alábbi elemei vannak:

  • Saját szinthez mért egyéni értékelés.
  • A fejlődés, kompetenciaterületek szerinti nyomonkövetése.
  • Mindennapos önreflexióra, önértékelésre való motiválás.
  • A társak értékelésére, bátorítására való ösztönzés.

Az értékelés egy része a gyermekkel közösen zajlik, ezzel is elősegítjük a helyes önismeret kialakulását.

Milyen végzettségű szakembereket alkalmaznak?

A gyermekek korosztályához és tantárgyi igényeikhez igazodva pedagógusokat és egyéb szakembereket (pszichológust és gyógypedagógust) alkalmazunk. A szakirányú végzettség megléte mellett kiemelten fontos számunkra, hogy az illető emberileg és erkölcsileg is kifogástalan legyen, valamint teljes mértékben azonosulni tudjon alapelveinkkel és elképzeléseinkkel.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy tanáraink folyamatosan csiszolják tárgyi és módszertani tudásukat, képezzék magukat a Spektrum-Műhely keretein belül és önállóan egyaránt.

Jelen szakmai csapatunk tagjai saját szakterületükön elismert, magasan képzett szakemberek.

Hogyan készülnek fel a gyermekek az osztályozóvizsgára?

Az állami iskola tanáraival szoros szakmai és emberi kapcsolatokat alakítunk ki. Hiszünk az összefogás erejében, hiszen mindannyian a gyermekek fejlődéséért dolgozunk. Naprakészek vagyunk az osztályozóvizsga tárgyi követelményeivel kapcsolatban.

Minden vizsgát egy intenzív, 2-3 hetes felkészülési időszak előz meg. Ilyenkor szinte kizárólag a vizsga követelményeivel foglalkozunk: megerősítjük a megadott fogalmakat, begyakoroljuk a számonkérhető típusfeladatokat, minden nap előkerülnek az iskolában használt kötelező tankönyvek és munkafüzetek.

Mikortól van idegennyelv oktatás?

Első osztálytól kezdődően van angol nyelv oktatás a gyermekeknek. Jelenleg heti két alkalommal jön hozzánk az angoltanár, aki kizárólag angolul beszél a gyermekekhez és tevékenységet szervez nekik.