Művészeti nap

Művészeti foglalkozásaink során az emberekbe kódolt, alapvető alkotási vágyra alapozunk. Foglalkozásainkon megtapasztalhatják a gyerekek az értékelésmentes alkotás örömét, ami a kreatív energiák kibontakoztatása által valódi önismerethez juttatja őket, mely hosszú távon a valódi önmegvalósítás szükséges előfeltétele.

Az éves tematika keretét a minket körülvevő természetre alapozzuk: közösen figyeljük  meg környezetünk hónapról hónapra történő átalakulását, és ezzel egy időben megpróbáljuk felfedezni az ezzel analóg lelki változásokat is. A kifelé és befelé figyelés egyidejű gyakorlása hosszú távon elengedhetetlen a kiegyensúlyozott életvezetéshez, így a foglalkozások célja az is, hogy a program alatt olyan megküzdési stratégiákkal ruházzuk fel a gyerekeket, amiket egész életükön át tudnak kamatoztatni.

A foglalkozások során először egy bemelegítő beszélgetésre kerül sor az aktuális témáról, melyet egy rövid relaxáció követ. A relaxáció végén megosztunk a gyerekekkel egy témához kapcsolódó verset és zenei művet is, majd elkezdhetik az alkotó munkát. Ennek befejeztével lehetőségük nyílik reflektálni egymás munkájára, ám fontos hangsúlyozni, hogy nem értelmező-értékelő szerepet kapnak, hanem megoszthatják, hogy rájuk milyen hatással van a többiek alkotása. Ezáltal az iskolai évek során kulcsszerepet kapó reflektív készség is fejlesztésre kerül, ám mindez játékos köntösbe bújtatva, és a gyerekek egyéni képességeit figyelmbe véve történik.